NYHEDER

Jobbytteordning 

26-05-2016 |
I forbindelse med flytningen af en række statslige institutioner fra hovedstadsområdet som led i regeringens initiativ ”Bedre balance” har Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) drøftet oprettelsen af en ordning, der gør det muligt at etablere kontakt mellem medarbejdere i staten, der kunne være interesseret i et jobbytte.
[Nyhed]

Økonomisk ansvarlighed og høj faglighed er hinandens forudsætninger 

09-05-2016 | Den seneste tids debat om den offentlige sektor har efterladt et klart budskab om, at de offentligt ansatte må forstå, at de skal være effektive og... [Nyhed]

Hvordan evaluerer du innovative tiltag i den offentlige sektor? 

21-04-2016 | Center for Offentlig Innovation (COI) har i samarbejde med professor Peter Dahler-Larsen netop udgivet Vejledning om at evaluere innovative... [Nyhed]

Vejen mod tillid og samarbejde i staten  

19-04-2016 | Det er ikke altid så let at arbejde med så abstrakte ting som tillid og samarbejde. Syv statslige arbejdspladser er i gang med projekter, der skal... [Nyhed]

SPARK, Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne, sættes i gang i dag 

12-04-2016 | Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for produktivitet og kvalitet i den kommunale sektor. Som en del af overenskomstforliget for... [Nyhed]

Lægesekretærer: over 30 % af dokumentationskrav er unødvendige 

05-04-2016 | OAO har i samarbejde med HK-kommunal undersøgt lægesekretærers forhold til registrering og dokumentation. Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10... [Nyhed]
SENESTE PUBLICERINGER

Førlederprogram 

04-05-2016 | Tilbud til medarbejdere der gerne vil afprøve og udvikle deres lyst og evne for ledelse. Forløbet finder sted hos VIA Univercity College i Horsens... [Publikation]

Er du en erfaren leder med god refleksionsevne og med lyst til at være mentor for et ledertalent?  

04-05-2016 | Ønsker du blive en del af mentorkorpset tilknyttet forløbet ”På vej mod ledelse”, kan du læse mere... [Publikation]

Fællesoverenskomst pr. 1. april 2015 

09-03-2016 | Finansministeriet og OAO-S har den 3. marts 2016 underskrevet Fællesoverenskomsten mellem... [Notat]
ARRANGEMENTER

Temadag om udlicitering

24-08-2016 | Kolding
Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk