TRYGHEDSPULJEN

Tryghedspuljen

Tryghed og sikkerhed. Det er, hvad man i mange år har forbundet med ansættelse på kommunale arbejdspladser. Men flere år med dårlig økonomi i kommunerne og dertilhørende besparelser og afskedigelsesrunder har gjort mange kommunale medarbejdere utrygge.

Forhandlingsfællesskabet fik ved dette års overenskomstforhandlinger forhandlet sig frem til, at Tryghedspuljen fortsætter i perioden 1. april 2018 – 31. marts 2021. Tryghedspuljens formål er at yde en ekstra indsats overfor afskedigede medarbejdere i OAO, FOA, BUPL og Forhandlingskartelletes. Puljen er et supplement til kommunens andre tiltag ved afsked af medarbejdere. Tryghedspuljen giver mulighed for et individuelt tilskud på op til 10.000 kr. De ekstra penge kan eksempelvis anvendes til kompetenceudvikling, realkompetencevurdering, karrieresparring eller individuel rådgivning.

Der er frihed med løn til aktiviteter finansieret af tryghedspuljen. Ansøgningen underskrives af afskediget medarbejder, tillidsrepræsentanten og leder. Der er ansøgningssvar efter max 14 dage. 

Tryghedspuljens hjemmeside virker desværre ikke, men der bliver arbejdet på højtryk for at finde fejlen - Opsagte kommunale medarbejdere der er i deres opsigelsesperiode kan dog stadig søge puljen ved at bruge dette link: https://xform.oib.dk/default.aspx?Xform=TP001&EntityCode=990&LoginType=Manual

Se også

Tryghedspuljen.dk

Dansk Socialrådgiverforening

Fagligt Fælles forbund

HK/kommunal

Socialpædagogerne

Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk