Ledelse

Michael Jespersen
Sekretariatschef

46 97 38 05
mje@oao.dk
Arbejdsområder:
CFU-sekretær
Forhandlingsfællesskabets sekretariatsudvalg
Økonomi
PUF – Parternes Uddannelses Fællesskab
AUA – Aftalen om Udviklingsmæssige Aktiviteter
Arbejdstid
Jan Erik Rasmussen
Forhandlingschef for det statslige område

29 12 96 97
jer@oao.dk
Arbejdsområder:
Forhandling
Kirsten Brandbyge
Chefsekretær

46 97 38 02
kbr@oao.dk
Arbejdsområder:
Personaleadministration

Caroline Clausen
Bogholder

46 97 38 15
bogholderi@oao.dk
Arbejdsområder:
Regnskab

Medarbejdere

Bjørn Poulsen Langbakke
Konsulent

46 97 38 15
bl@oao.dk
Arbejdsområder:
Pension – OK og tjenestemandssager
Gruppeliv
Seniorvilkår
Det kommunale forhandlingsudvalg og OAO-K’s sekretariatsudvalg
Christina Borries
Konsulent

46 97 38 03
cbo@oao.dk
Arbejdsområder:
Udvikling af den offentlige sektor – styring og ledelse
SU-udvalget (Samarbejdssekretariatets bestyrelse)
Social Kapital
Innovation
Dan Richardsen
Faglig sekretær

46 97 38 27
dar@oao.dk
Arbejdsområder:
Hovedaftaler
Statslige overenskomster og organisationsaftaler
Forhold vedr. tillidsrepræsentanter
Fagretlige spørgsmål
Tjenestemænd herunder afskedssager
Arbejdstid
Det statslige forhandlingsudvalg og OAO-Stat’s sekretariatsudvalg
Dorthe Storm Meier
Konsulent

46 97 38 11
dsm@oao.dk
Arbejdsområder:
Kompetencesekretariatet (indstationering)
Kompetenceudvikling
Væksthus for ledelse
Jan Limborg Madsen
Konsulent

46 97 38 31
jlm@oao.dk
Arbejdsområder:
Ny løn
Lønteknik/-udvikling
Lønstatistik
Sekretariatsbetjening af CFU
Det kommunale lønteknikerudvalg
Lotte Enevoldsen
Sekretær

46 97 38 04
lre@oao.dk
Arbejdsområder:
Tryghedspuljen
Intern Service
Konferencer mv.

Magnus Bryde
Konsulent

46 97 38 16
mbr@oao.dk
Arbejdsområder:
MED
SU
Marie-Louise Knuppert
Konsulent

46 97 38 13
mlk@oao.dk
Arbejdsområder:
EU og internationalt arbejde
Niels Bundgaard
Konsulent

46 97 38 07
nbu@oao.dk
Arbejdsområder:
Ansættelse på særlige vilkår - Socialt kapitel
ROPS – Rådet for Offentligt Privat Samarbejde
Udbud, udlicitering og OPP – Offentligt Privat Samarbejde
Innovationsuddannelse
PUK – Partssamarbejdet om Udvikling af Kerneydelsen
Pia Hendrichsen
Sekretær

46 97 38 16
ph@oao.dk
Arbejdsområder:
Samarbejdssekretariatet
Kursusadministration
Carmen R. Andersson
Student

46 97 38 16
cra@oao.dk
Arbejdsområder:
Analyse
Jacob Gullak Andersen
Student

46 97 38 16
jga@oao.dk
Arbejdsområder:
Lønstatistik Analyse
Yasmin Davali
Student

46 97 38 16
yda@oao.dk
Arbejdsområder:
Kommunikation

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk