SENESTE PUBLICERINGER

Lønninger i staten 

29-11-2017 | I lønoversigterne kan du se lønningsniveauer for de fleste større aftale- og overenskomstområder inden for Finansministeriets forhandlingsområde. Den... [Redskab]

Pressemeddelelse fra OAO-S' repræsentantskabsmøde 2017 

07-11-2017 | Repræsentantskabsmødet har i forbindelse med udtagelsen af kravene til OK18 på det statslige område... [Notat]

Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 2010-2017 

01-11-2017 | OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger, og har på denne... [Notat]

SPARK i Vejle 

17-05-2017 | Læs om erfaringerne med at få tilliden og trygheden tilbage i et tværfagligt team i Vejle. [Notat]

Et fælles ansvar at få alle med 

20-03-2017 | At inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet bliver en stadig vigtigere opgave for kommunale... [Notat]
Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk