OK13 - STAT

OK13 DSB Vedligehold A/S  

 12-09-2013 | DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område har den 3. september 2013 underskrevet Virksomhedsoverenskomsten. [Publikation]

OK13 DSB Fællesoverenskomsten 

 04-09-2013 | Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område har den 27. august 2013 underskrevet... [Publikation]

Fællesoverenskomsten med Finansministeriet 

 04-09-2013 | Finansministeriet og OAO-S har den 28. august 2013 underskrevet Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det... [Publikation]

OK13-DSB Vedligehold A/S 

 12-06-2013 | Ved en afstemning om overenskomstresultatet har 70,21 % af de afgivne stemmer stemt ja til resultatet. Det betyder, at overenskomstresultatet er vedtaget. [Notat]

OK13-DSB S-tog A/S 

 12-06-2013 | Ved en afstemning om overenskomstresultatet har 80,41 % af de afgivne stemmer stemt nej til resultatet. Det betyder, at overenskomstresultatet er forkastet.  [Notat]

Resultat af OK13 - Stat 

 11-02-2013 | OK13-resultatpapiret præsenterer resultatet af overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Overenskomster og... [Notat]

Finansministeriets Krav OK13 

 18-12-2012 | OK13: Et skridt mod danmarkshistoriens bedst uddannede generation Finansministeren har i dag fremsat sine krav over for lønmodtagersiden som led i... [Notat]

CFU’s generelle krav til OK13 

 17-12-2012 | Central Organisationers Fællesudvalg (CFU) har i dag fremsendt krav til Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med aftale- og overenskomstfornyelsen pr. 1.... [Notat]

OAO - Stats specielle krav til OK13 

 17-12-2012 | OAO-S har, som centralorganisation, i dag fremsendt specielle  krav til Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med aftale- og overenskomstfornyelsen... [Notat]

OK13: Fakta om staten 

 10-12-2012 | OAO har lavet en folder til OK13, der præsenterer OAO medlemmerne samt en lang række baggrundsfakta om den offentlige sektor. Du kan bl.a. læse lønstatistik... [Notat]

OAO-S’ generelle krav til overenskomst 2013 

 16-11-2012 | OAO-S har på repræsentantskabsmødet den 2. november 2012 vedtaget de generelle krav til OK13 på det statslige område. Du kan læse OAO-S' generelle krav til... [Notat]

Udtalelse fra OAO-S' repræsentantskabsmøde 2012 

 16-11-2012 | Repræsentantskabsmødet har i forbindelse med udtagelsen af kravene til OK13 på det statslige område vedtaget en udtalelse om Tryghed og... [Notat]

Formandens tale ved OAO-S' repræsentanskabsmøde 2012 

 16-11-2012 | Formand for OAO-S Flemming Vinthers tale ved OAO-S' repræsentantskabsmøde den 2. november 2012 i forbindelse med udtagelse af krav til OK13. [Notat]

OK13 - Den økonomiske ramme 

 16-11-2012 | OAO har udarbejdet en pjece der klart og enkelt beskriver økonomien omkring OK13 som den ser ud nu. Pjecen tænkes anvendt i forbindelse med... [Publikation]

OK13 folder 

 16-11-2012 | På det regionale og kommunale område har OAO-K en koordinerende rolle i forhold til medlemsorganisationerne med plads i forhandlingsfællesskabet KTO. På det... [Publikation]
Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk