Pressemeddelelse fra OAO-S' repræsentantskabsmøde 2017 

Udgivet: 07-11-2017 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Repræsentantskabsmødet har i forbindelse med udtagelsen af kravene til OK18 på det statslige område udsendt en pressemeddelelse om Sikring af reallønnen, rettigheder og mulighed for fritvalg.

Du kan læse pressemeddelelsen her.

 

Sikring af reallønnen, rettigheder og mulighed for fritvalg 

OAO-Stats repræsentantskab har udtaget krav til de kommende overenskomstforhandlinger. 

Kravene udtages med baggrund i det historiske dårlige samarbejdsklima mellem CFU og Finans-ministeriet samt på mange af statens arbejdspladser. Senest aktualiseret ved slagsmålet om, hvorvidt den betalte spisepause bare kan fjernes uden forhandling, ligesom det fortsat er svært at få øje på en reel vilje til at finde en forhandlet arbejdstidsløsning for de undervisergrupper, der er omfattet af lov 409. 

Formand for OAO-Stat Flemming Vinther udtaler: Det er klart, at vores krav afspejler den situation, vi er i. Vi har en arbejdsgiver, der bevidst udfordrer den danske model og alene ser med-arbejderne i staten som en udgift. Vores medlemmer skal ikke betale for, at regeringen konsekvent underfinansierer den offentlig sektor. Medlemmerne har en klar forventning om, at vi ved denne overenskomst får rettet op på de skævheder, der har sneget sig ind i systemet. Det betyder et farvel til privatlønsværnet og et opgør med Moderniseringsstyrelsens trang til at indskrænke og diktere det lokale aftale- og forhandlingsrum. 

Og han fortsætter: Når vi har en arbejdsgiver, der opfører sig som et advokatkontor, så må vi sørge for, at det er de rigtige regler, der er skrevet ind. Det bliver ikke nemt, men det er nødvendigt. 

OAO-Stat vil blandt andet fokusere på en sikring af rettigheder for den enkelte medarbejder eksempelvis i form af bedre varslingsbestemmelser ved omlægning af vagt- og arbejdsplaner samt en forhøjelse af minipensionen. Derudover lægges der vægt på, at tillidsrepræsentantens rolle cementeres i forhold til forhandling af Ny Løn, og at tillidsrepræsentanten ret til at deltage i organisationsfaglige arrangementer og uddannelse ligeledes skærpes. 

Afslutningsvis udtaler Flemming Vinther: Det er klart, at vi også har set på, hvad vores kollegaer på det private område fik forhandlet hjem. Ud over den økonomiske ramme falder en ting særligt i øjnene: Fritvalgsordningen, hvor det er muligt for den enkelte til at vælge mellem løn, pension og frihed. 

Øvrige krav, der kan fremhæves: 

  • Sikring og forbedring af reallønnen
  • En elev-, lærlinge, praktikantpakke m.v.
  • Puljer til forbedring af organisationsaftaler 

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for OAO Stat, mobil 20 41 93 61.

 

 

Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk