Krav til OAO Stats fællesoverenskomst OK18 

Udgivet: 15-12-2017 | Redigeret: 15-12-2017
LinkedIn
A A A

OAO har følgende krav til ”Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – det statslige område” i forbindelse med forhandlingerne 2017/2018 om fornyelse af aftaler og overenskomster for ansatte omfattet af partnernes forhandlingskompetence.

  1. Dækningsområdet i fællesoverenskomsten for så vidt angår selvejende institutioner skal fuldstændig beskrives jf. budgetvejledningen.
  2. I fællesoverenskomsten afskaffes muligheden for ansættelse på timeløn (§ 24).
  3. Udvidelse af dækningsområdet for så vidt angår ansatte, som har påbegyndt udbeta-ling af pension, rådighedsløn eller ventepenge.  
  4. Cirkulærebemærkningerne til Fællesoverenskomsten § 29 vedr. elever strammes op for så vidt angår pligten til at ansætte elever samt at udpege en relevant faglig person som faglig ansvarlig. 
  5. Forhøjelse af minipensionen
Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk