Finansministeriets krav ved OK18 

Udgivet: 15-12-2017 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

I.               Generelle krav

1.     Decentralisering af løndannelsen

2.   Bedre rammer for nye lønsystemer

3.   Enkle og fleksible arbejdstidsregler

4.   Kompetencer og anvendelse af kompetencemidler til fremtidens arbejdsmarked

5.   Nyt ansættelsesgrundlag for ledere ved en række undervisnings- og uddannelses-institutioner

6.   Udvidelse og ændring af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten

7.   Ændring af aftale om åremålsansættelse

8.   Ændring af aftale om senior- og fratrædelsesordninger

9.   Forhøjelse af ATP-bidraget fra sats F til sats A på Akademikernes område

10.  Ændring af gruppelivsdækning for timelønnede

11.  Håndtering af grænsedragninger

12.  Administrativ lettelse af HR funktioner

13.  Øget mulighed for varsling af særlige feriedage

14.  Ophævelse af bestemmelse om efterbetaling af pensionsbidrag for ansatte med mindre end 15 timers ugentlig beskæftigelse (§ 7, stk. 3, i LC/CO10-fællesoverenskomsten)

15.  Ophævelse af bestemmelse om oplysning om fællesoverenskomst og organisationsaftale i stillingsannoncer (§ 2 i fællesoverenskomsten)

16.  Ophævelse af bestemmelse om forhandling for indbringelse af uoverensstemmelser for Tvistighedsnævnet (§ 35 i fællesoverenskomsten)

 

II.             Forbeholdskrav

17.   Der tages forbehold for fremsættelse af krav til ændringer af overenskomster og aftaler, der fortsat er under forhandling på tidspunktet for kravsfremsættelsen

18.   Der tages forbehold for fremsættelse af krav som følge af forhandlingstemaer på det  kommunale og det regionale område, som det vil være af væsentlig betydning for  Finansministeriet også at få gennemført på statens område

19.   Der tages forbehold for fremsættelse af krav til ændringer af overenskomster og aftaler,  hvis der i overenskomstperioden sker ændringer i den relevante lovgivning, herunder  ferieloven

Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk