TJENESTEMANDSPENSION

Nyttige links 

 11-09-2014 | På tjenestemandspension.dk kan du bl.a. beregne din pension [Notat]

Førtidspensionsfradrag 

 27-06-2014 | Ved OK11 blev der indgået aftale om forhøjede førtidspensionsfradrag for tjenestemænd (og andre grupper der følger reglerne i tjenestemandspensionsloven,... [Notat]

Tjenestemandspensions-oversigter 

 11-01-2016 | Den seneste oversigt over pensioner til statstjenestemænd findes Personalestyrelsens oversigt ´Pensionstabeller, 1. april 2016 - 31. marts... [Redskab]

Statstjenestemænd kan gå på PensionsInfo 

 27-09-2013 | 65.000 statstjenestemænd, herunder OAO’s tjenestemænd i staten har fået mulighed for at se deres pensioner i PensionsInfo. Dermed har også statstjenestemændene... [Notat]

Gruppelivsordning for tjenestemænd 

 21-11-2011 | På baggrund af overenskomstresultatet pr. 1. april 2011 har Personalestyrelsen udsendt nyt cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse... [Notat]
Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk