PUBLICERINGER

Lønninger i staten 

 06-06-2018 | I lønoversigterne kan du se lønningsniveauer for de fleste større aftale- og overenskomstområder inden for Finansministeriets forhandlingsområde. Den seneste lønoversigt er 'Finansministeriets lønoversigt pr. 1. april 2018. [Redskab]

Fællesoverenskomst pr. 1. april 2015 

 09-03-2016 | Finansministeriet og OAO-S har den 3. marts 2016 underskrevet Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det... [Notat]

Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten 

 08-06-2015 | I forbindelse med OK15 indgik Moderniseringsstyrelsen og CFU en aftale om opsparingsdage. Opsparingsdagene afløste de omsorgsdage, som optjentes ved over-... [Notat]

Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold og OAO 

 02-06-2015 | DSB Vedligehold A/S og OAO-S har den 29. maj 2015 indgået aftale om fornyelse af virksomhedsoverenskomsten. Virksomhedsoverenskomsten overfører på alle... [Notat]

Beskæftigelsesudviklingen i kommunerne 2012-2014 

 23-06-2014 | OAO har udarbejdet en oversigt over udviklingen i beskæftigelsen i kommunerne fra august 2012 til februar 2014. Oversigten viser for hver kommune udviklingen... [Notat]

Lønoverblik - redskab til lønforhandlinger 

 18-10-2011 | CFU har sammen med Personalestyrelsen udviklet et værktøj til brug for parterne ved lokale lønforhandlinger i staten. "Lønoverblik" er tænkt som et nemt... [Redskab]

Grundbeløb og procentregulering i staten 

 28-03-2014 | Statslige lønninger og tillæg aftales i 1 april 2012-niveau, det såkaldte grundbeløbsniveau. Lønninger og tillæg reguleres til aktuelt niveau via den såkaldte... [Notat]
Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk