Ændring af cirkulærebemærkninger 

Udgivet: ;18-11-2013
Finansministeriet har udsendt cirkulære om ændring af cirkulærebemærkninger til aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Ændringen er en del af CFU-forliget vedrørende institutioner, placeret på geografisk spredte lokaliteter.

Cirkulæret kan læses her

Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk