Aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 

Udgivet: ;12-11-2014
Barselloven er blevet ændret således, at en medmor har fået samme ret til fravær og dagpenge i forbindelse med barsel som en far. 

Finansministeriet og CFU har på baggrund af lovændringen ændret aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen) således, at medmødre sidestilles med fædre i relation til orlov med løn og pensionsoptjening i forbindelse med barsel.

Medmødre har desuden samtidig fået ret til omsorgsdage. 

Den nye barselsaftale har virkning fra 1. november 2014.

Du finder aftale og cirkulære af 11. november 2014 i boksen til højre.

Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk