Beskæftigelse i kommuner og regioner 

Udgivet: ;13-06-2016
OAO har udviklet et nyt værktøj med nøgletal over beskæftigelsen i kommuner og regioner.

Her kan man få overblik over udviklingen i beskæftigelsen i for hvert overenskomstområde i alle kommuner og regioner.

Man kan også finde tal for, hvordan udviklingen er med hensyn til overenskomstansatte, tjenestemænd, elever og ansatte på særlige vilkår.

Nøgletallene kan f.eks. bruges i forbindelse med drøftelser af budget mv. i MED-systemet.

Værktøjet findes her: http://www.oao.dk/index.php?id=685 

Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk