Gode spørgsmål for SU og HovedMED til digitalisering 

Udgivet: 16-11-2017 | Redigeret: 14-05-2018
LinkedIn
A A A

Nye IT-systemer, digital kontakt til borgerne, mere selvbetjening, digitale redskaber integreret i ens arbejde. Den offentlige sektor er i rivende udvikling mod stadig mere digitalisering og automatisering. Og de fleste arbejdspladser må forholde sig til den digitale udvikling.

SU og HovedMED er oplagte fora, til at diskutere udviklingen. Når der er omstillinger på arbejdspladsen drøfter vi det i SU og MED, og udvalgene bruges til at udvikle arbejdspladserne i fællesskab. 

Digitaliseringsprojekter skal ses som organisationsforandringer. Det er ikke bare IT-systemer eller teknologi, der sættes strøm til, og så fungerer det. De digitale forandringer kræver, at medarbejderne er klædt på til at håndtere dem, de skal gøre anderledes. Både med den rigtige viden om formålet bag de digitale løsninger, og med de rigtige kompetencer til at bruge dem.

Medinddragelse er en hjørnesten i at få værdi ud af digitaliseringen. Medarbejderne og brugere giver vigtig viden om arbejdsgange og brugernes forventninger til det, de laver. De kan sige, hvad behovene er, og hvad der virker og ikke virker i praksis. Og de kan være ambassadører for de nye løsninger. 

For at hjælpe til med at lave en succesfuldt digital forandring, der giver værdi, kan repræsentanter i SU og HovedMED stille en række spørgsmål i digitaliseringsprojektets forskellige faser. Spørgsmålene kan også bruges, hvis I skal drøfte en digitaliseringsstrategi eller, I i fællesskab vælger at udarbejde procedureretningslinjer ved indførsel af ny teknologi. 

Se hele modellen med spørgsmålene: 

For SU

For HovedMED

Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk