Nyt Innovationsbarometer slår fast: Den offentlige sektor er innovativ 

Udgivet: 03-11-2017 | Redigeret: 03-11-2017
LinkedIn
A A A

Nyt Innovationsbarometer lanceret af COI tager pulsen på innovationsarbejdet i den offentlige sektor. Barometeret bryder med tidligere tiders forestilling om den offentlige sektor som bureaukratisk, og slår fast at den offentlige sektor er innovativ. Tillid til medarbejderne og øget samarbejde er blandt andet vejene frem.

Da Center for Offentlig Innovation (COI) i samarbejde med Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet i sidste uge lancerede Innovationsbarometeret, var det første gang, at der er blevet udarbejdet en statistisk undersøgelse om innovation i den offentlige sektor.

Innovation har ellers længe været på dagsordenen i den private sektor, hvor Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet og efterfølgende Danmarks Statistik igennem en årrække har udarbejdet statistiske undersøgelser omkring den private sektors arbejde med innovation. I den offentlige sektor er det strategiske fokus på innovation derimod et nyere fænomen. For 10 år siden var det kun ganske få offentlige institutioner, der havde en innovationsstrategi, men i løbet af de seneste fire år er andelen mere end firedoblet. Det viser Innovationsbarometerets undersøgelse, som dermed er med til at gøre op med tidligere tiders opfattelse af den offentlige sektor som bureaukratisk. 

Innovationsindsatsen har båret frugt

Undersøgelsen slår fast, at den offentlige sektor er innovativ. Mere end 4 ud af 5 offentlige arbejdspladser har indført en innovation, hvilket er langt over gennemsnittet for, hvad private virksomheder præsterer. Således er andelen af offentlige arbejdspladser, der har indført en innovation 40 procentpoint højere, end den tilsvarende andel for de private virksomheder*.

Alt sammen positivt nyt for det arbejde, der i de seneste år har været i gang for at udbrede innovation til at være en systematisk og vedvarende aktivitet i den offentlige sektor.  

Medarbejderne er den største drivkraft

I Innovationsbarometerets undersøgelse fremgår det flere gange, hvordan medarbejderne spiller en hovedrolle, når det kommer til at skabe de konkrete innovationer. Undersøgelsen viser, at medarbejderne udgør en nøglerolle i hele 86 procent af alle innovationer, der skabes på de offentlige arbejdspladser. Samtidig med at de fremmer 82 procent og igangsætter 41 procent af alle offentlige innovationer.

I undersøgelsen beskrives det som naturligt, at mange af de gode ideer gode kommer fra medarbejderne. Blandt andet fremhæves det, hvordan medarbejderne er tættest på opgaverne, står forrest i mødet med borgerne og er i besiddelse af et stærkt fagligt engagement. De har dermed helt særlige forudsætninger for at være innovative og for at kvalificere de ideer, der måtte komme fra ledelse, borgere, offentlige og private institutioner. Det gør ikke blot medarbejderne til en vigtig brik, når der skabes helt nye innovationer, men også til det afgørende led i den ”tilpasningsproces”, der opstår når offentlige institutioner “stjæler” andres innovative ideer og skal overføre dem til egen arbejdsplads.

Tillid fremmer innovation

Derfor er det vigtigt, at der udvises tillid overfor medarbejderne. Undersøgelsen fastslår, at en anerkendende kultur - kendetegnet ved en høj grad af tillid - er fremmende for medarbejdernes mod og lyst til at være innovative på arbejdspladsen.

Det bakkes desuden op af Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard, der I forbindelse med Innovationsbarometerets lancering har udtalt: “(..)Vi skal huske på, at velfærden står og falder med de ansatte, der er i kontakt med borgerne i det daglige, og deres evne til at finde på de gode og smarte løsninger. Vores opgave er derfor i lige så høj grad at vise tillid og give de offentligt ansatte et frirum til at tænke nyt”.

Den bedste service fås ikke ved at styre medarbejderne ud fra ensartede regler og proceskrav. Det er med til at forhindre nytænkning og reducerer samtidig medarbejdernes faglige engagement. I stedet bør fokus rettes mod at forbedre medarbejdernes mulighed for at udfordre de vante arbejdsgange, så innovationspotentialet i stigende grad kan udfoldes.

Samarbejde er vigtigt

En væsentlig pointe i rapporten er, at medarbejderne ikke står alene om at løfte innovationsopgaven. Baggrundsrapporten viser, hvordan 79 procent af alle offentlige innovationer er sket i samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere. Og derudover viser rapporten, hvordan samarbejde er med til at fremme 82 procent af alle innovationer. Sammen med medarbejderne er samarbejde således den største drivkraft til innovation. Det kan skyldes, at mødet med eksterne samarbejdspartnere ofte motiverer til ”forstyrrelser” inden for det vante og interne tankesæt og desuden er med til at danne en platform for spredning af innovative tiltag.

Derfor er den fremadrettede innovationsindsats nødt til at spille på flere tangenter.  Det er ikke tilstrækkeligt at rette isoleret fokus mod medarbejdernes frirum til at arbejde innovativt. Der er behov for at forbedre mulighederne for at samarbejde på kryds og tværs, både internt blandt de offentlige arbejdspladser, og i forhold til at inddrage de eksterne omgivelser. I den forbindelse er ledelsens rolle væsentlig. Ledelsen er ifølge Innovationsbarometeret afgørende, når det kommer til at skabe en kultur og nogle rammer, der anerkender innovationsindsatsen. Samtidig viser undersøgelsen, hvordan ledelsen er den primære faktor bag igangsættelse af 50 procent af de offentlige innovationer. Det får dermed afgørende betydning, at ledelsen får kendskab til de gode ideer, der skabes nedefra, så de kan forstørres op og omsættes til konkrete initiativer. Her kan MED- og SU-systemet fungere som en vigtig sparringspartner for de ledelsesmæssige beslutninger.

Innovationsbarometerets undersøgelse er baseret på en repræsentativ og landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med besvarelse fra i alt 1.225 offentlige arbejdspladser. Resultaterne er blandt andet publiceret i en foreløbig baggrundsrapport, der kan hentes på Innovationsbarometerets egen hjemmeside www.innovationsbarometer.coi.dk/.

Læs mere om Innovationsbarometers undersøgelse i fakta boksen øverst til højre.

 * Innovationsbarometerets undersøgelse er af flere væsentlige årsager ikke direkte sammenlignelig med (CIS)-målinger i den private sektor. Forskellene kan skyldes metodiske forskelligheder, som f.eks. at innovation er defineret forskelligt og at spørgeskemaerne fokuserer på forskellige temaer. Det har ikke været formålet med Innovationsbarometeret direkte at kunne sammenligne niveauet af den offentlige sektors innovation med den private sektors innovation, men tværtimod at målrette undersøgelsen til de forhold vedr. innovation, som er særligt relevante for den offentlige sektor.

 

 

Niels Hemmingsens Gade 12, 3. DK-1153 København K. / Tlf.: 33701300 / Fax: 33701333 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk