SENESTE PUBLICERINGER

Talende skilte til synshandicappede borgere skaber glæde på Blindecenter Bredegaard 

14-01-2019 | Omgivelserne taler til de blinde og svagtseende beboere og brugere på Blindecenter Bredegaard. Her udnytter man teknologiske muligheder for at få... [Notat]

Man behøver ikke at kunne reparere sin egen iPhone for at være digital leder 

14-01-2019 | I dag er digitaliseringen ikke kun et anliggende for digitaliseringsenheden, men et vilkår som alle... [Notat]

Erhvervstyrelsen bruger nye medarbejderroller til at udvikle sig digitalt 

14-01-2019 | I 2015 afsluttede Erhvervsstyrelsen et omfattende moderniseringsprogram med det formål af... [Notat]

Regnskabs afdeling i Region Nordjylland sætter strøm til de "ikke-tænkende opgaver" 

14-01-2019 | Med robotteknologi er Region Nordjyllands regnskabsafdeling i gang med automatisere deres... [Notat]

Indførsel af ny teknologi kan være vejen til mere samarbejde mellem faggrupper 

14-01-2019 | For Vejdirektoratet blev indførslen af nyt IT-program ikke kun en prøve i at omstille medarbejderne... [Notat]

Dræb fire myter om digitale løsninger, så er vi på vej mod bedre digitalisering 

14-01-2019 | Succesfuld digitalisering af den offentlige sektor går gennem aflivning af fire digitale myter,... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk