Det mener OAO om digitalisering

Den offentlige sektor er i rivende udvikling mod stadig mere digitalisering og automatisering. Det giver fantastiske muligheder for nye løsninger til gavn for de offentlige arbejdspladser og den service de giver. Vi har mulighed for at komme i kontakt med det offentlige på flere måder. Digitale platforme giver mulighed for at dele viden. Vi kan koordinere vores arbejde bedre gennem apps, foto og video-deling. Der kommer nye muligheder for læring og mange andre ting. Men der er også opmærksomhedspunkter i den digitale udvikling. Vi skal sikre, at digitaliseringen netop giver mere værdi og ikke mindre. 

 

Derfor er det vigtigt, at vi i det offentlige sikrer: 

- At servicen driver digitaliseringen – ikke omvendt. Vi skal blive ved med at udnytte den nye teknologi til at forbedre mulighederne for borgere, virksomheder og medarbejdere. Men det er formålet med en ny løsning, der skal være drivkraften og ikke den digitale løsning i sig selv. Vi skal ikke digitalisere bare for at digitalisere, vi skal starte med vores behov eller vores ønsker om udvikling, og se hvordan digitale løsninger kan være med til at opfylde dem.

 

- At inddrage medarbejdere og borgere i udvikling, forankring og op-følgning på de digitale løsninger. En løsning bliver bedre, hvis dem der skal bruge den, er med til at forme den. Digitale løsninger er kun så gode, som den måde de bliver brugt på. Bliver de ikke brugt eller brugt forkert, kan løsningerne være smarte nok, men ikke gøre en forskel. Borgerne skal ind-drages, når der udvikles nye borgerrettede løsninger. Det samme skal medarbejderne, som er tættest på borgerne, og som ved hvordan servicen leveres i praksis. De kan fra starten sige om løsningen overhovedet har en gang på jorden. De skal trykteste og løbende evaluere løsningerne. Kun på den måde skaber man de rigtige løsninger, den nødvendige forståelse for dem og opbakningen til dem.

 

- At klæde medarbejderne ordentligt på til de digitale forandringer – med de rette kompetencer. Når vi skal lave noget nyt, skal vi som regel lære noget nyt. Den digitale forandring, forandrer vores arbejde. Medarbejdere skal klædes på, både med kompetencerne til at håndtere det digitale, og til at tænke digitalt. Måske er det noget så lavpraktisk som at skrive bedre der skal til; for eksempel hvis en pedel skal kommunikere mere via mails. Eller måske er det stærkere analytiske kompetencer der skal til, hvis for eksempel en HK’er skal se kritisk på en ny mængde data. Det kan også være, at man i kølvandet på de digitale forandringer skal have flere kompetencer i serviceforståelse, samarbejde, kommunikation, tværgående forståelse, kritisk tænkning osv. Nogle vil måske slet ikke skulle lave det samme arbejde i fremtiden. For dem skal der være bedre offentlige muligheder for at få hjælp til at skifte branche eller blive opkvalificeret, hvis deres job er i fare for at forsvinde helt på grund af den digitale omstilling. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk