EKSEMPLER FRA EN DIGITAL OFFENTLIG SEKTOR

Talende skilte til synshandicappede borgere skaber glæde på Blindecenter Bredegaard 

 14-01-2019 | Omgivelserne taler til de blinde og svagtseende beboere og brugere på Blindecenter Bredegaard. Her udnytter man teknologiske muligheder for at få mobiltelefoner og særlige sendere, der sidder rundt omkring på boog dagtilbuddet, til at få... [Notat]

Man behøver ikke at kunne reparere sin egen iPhone for at være digital leder 

 14-01-2019 | I dag er digitaliseringen ikke kun et anliggende for digitaliseringsenheden, men et vilkår som alle ledere forholder sig til og bruger til at understøtte og... [Notat]

Erhvervstyrelsen bruger nye medarbejderroller til at udvikle sig digitalt 

 14-01-2019 | I 2015 afsluttede Erhvervsstyrelsen et omfattende moderniseringsprogram med det formål af digitalisere og effektivisere. Det har betydet bedre service og nye... [Notat]

Regnskabs afdeling i Region Nordjylland sætter strøm til de "ikke-tænkende opgaver" 

 14-01-2019 | Med robotteknologi er Region Nordjyllands regnskabsafdeling i gang med automatisere deres faktureringer. Hvor der før var en medarbejder, der skulle gennemgå... [Notat]

Indførsel af ny teknologi kan være vejen til mere samarbejde mellem faggrupper 

 14-01-2019 | For Vejdirektoratet blev indførslen af nyt IT-program ikke kun en prøve i at omstille medarbejderne til det nye system. Det blev også en øvelse i samarbejde.... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk