Talende skilte til synshandicappede borgere skaber glæde på Blindecenter Bredegaard 

Udgivet: 14-01-2019 | Redigeret: 01-03-2019
A A A

Omgivelserne taler til de blinde og svagtseende beboere og brugere på Blindecenter Bredegaard. Her udnytter man teknologiske muligheder for at få mobiltelefoner og særlige sendere, der sidder rundt omkring på boog dagtilbuddet, til at få forbindelse. Med en app og højtlæsningsfunktion taler mobiltelefonen til borgerne, og giver dem informationer, som gør dem mindre afhængige og skaber glæde. 

Af Marie Aggerstrøm Hansen.

De virker som talende skilte. Blinfo hedder appen, der fungerer ved hjælp af små sendere, beacons, som sidder rundt omkring på bo- og dagtilbuddet Blindecenter Bredegaard. Når en borger går forbi en sender med sin telefon, vil telefonen ved hjælp af Bluetooth-teknologi få fortalt, ved hjælp af VoiceOver, den information, som senderen er indkodet med, ganske som læste man et skilt op.

Beboerne og brugerne på Blindecenter Bredegaard er udviklingshæmmede voksne mennesker med synshandicap. Så kommunikationen med borgerne foregår primært mundtligt, og beboerne og brugerne skal spørge personalet, når de søger svar. For hvad er der på menuen til aftensmad? Og hvem kommer på arbejde i dag? Ved hjælp af senderne fx ved køkkenet eller ved deres huse får borgerne nu den information læst op af deres telefoner. Det giver stor værdi hos borgerne, fortæller de på Bredegaard.

”Borgerne er blevet mindre afhængige af personalet. De har opnået en følelse af selvstændighed, frihed og tryghed. Og det er en lettelse ikke at skulle stille de samme spørgsmål hver dag”, fortæller Maria Kümmel Nielsen, der er kommunikationsmedarbejder på Bredegaard. 

De små sendere kan også bruges i det pædagogiske arbejde, fortæller forstander Frank Hedegaard. ”Vi havde en beboer, som ikke bevægede sig særlig meget rundt. Med teknologien havde vi nu mulighed for at lave en rute med sendere, som han så kunne følge og komme helt ned til vores park.”

Brugerne er med til at udvikle

Da Bredegaard skulle udvikle Blinfo-løsningen var en række af beboerne og brugerne tæt involveret i processen. De udgjorde en superbrugergruppe, der sammen med IT-udviklere og medarbejdere var med i arbejdsgruppen. Superbrugergruppen gav input til, hvor de savnede information, og nogle gange var det overraskende steder, der var behov for et talende skilt.

”Der kom forslag fra brugerne, som vi aldrig selv ville have afdækket. De havde fx brug for informationer ved flagstangen, for at vide om flaget var hejst. Hvis det er vindstille, kan de ikke vide, om det er oppe, nede eller på halv.” siger Frank Hedegaard.

Frank Hedegaard er ikke i tvivl om, at den inddragende proces har været meget vigtig for, at Blinfo blev en succes. Med borgernes hjælp finder de ud af, hvor der er behov for den auditive kommunikation. Den inddragende proces giver ikke bare de rigtige løsninger, men også en stolthed hos borgerne.

”Borgerne har fået en ny rolle, hvor de har den store ekspertise. De er blevet mere opmærksomme på deres værd”, siger Frank Hedegaard. 

Det giver mening for medarbejderne

Forandringen nyder også stor opbakning hos medarbejderne. Det er medarbejderne, der skriver beskederne, som læses højt fra telefonerne. Det er vigtigt, at medarbejderne hele tiden opdaterer beskederne i systemet, så den rigtige information kommer ud. Men medarbejderne bliver også aflastet i ikke at skulle svare på så mange spørgsmål. Og Blinfo giver mening for dem.

”Bag mine medarbejderes professionalisme ligger der et ønske om, at vi gør alt for, at beboerne får en bedre hverdag. Og det har ikke været svært for dem at se meningen med Blinfo for beboerne. Det var bare at trykke på knappen”, fortæller Frank Hedegaard.

Teknologien kan spredes til byrummet

Ønsket er nu at brede ideerne fra Bredegaard ud til andre steder, f.eks. i byrummet. Kan Blinfo bruges til at fortælle om byens skulpturer? Kan det bruges til at advare om vejarbejde, så de svagtseende og blinde kan opdage det, før de går ind i det? Frank Hedegaard ser mange perspektiver for mere handicapvenlige byer i Blinfo. 

Visionen er allerede godt i gang med at blive ført ud i livet. Med midler fra Jascha-fonden og Fredensborg Kommunes Handicapråd har Bredegaard for nyligt sat gang i et projekt, der skal udbrede Blinfo til Fredensborg by. I projektet deltager superbrugere, medarbejdere fra Bredegaard og interessenter fra kommunen og handelslivet i Fredensborg. 

”Vi er stadig tidligt i projektet, og pt. er vi i gang med at kortlægge ruten fra Bredegaard til stationen”, fortæller Frank Hedegaard.

Bredegaard får løbende henvendelser fra virksomheder og organisationer, der er interesserede i at høre mere og evt. etablere et samarbejde, senest folkene bag Rehabilitation World Congress, der afholdes i Aarhus i 2020.

”I februar blev Blinfo indstillet til Digitaliseringsprisen i kategorien innovation” siger Frank Hedegaard. ”Det fortæller os, at der er stor interesse for Blinfo, og for de muligheder teknologien kan give synshandicappede og på sigt også andre borgergrupper. Det gør os naturligvis meget stolte og er en stor drivkraft i vores arbejde med Blinfo”, fortæller Frank Hedegaard.  

Han ser også perspektiver i at forsøge at skabe rum for udvikling mellem brugere og udviklere.

”Hvis man kan lave en velfærdsteknologisk platform, hvor borgere kan sætte sig sammen med firmaer og udviklere og udvikle velfærdsteknologi, der hvor det mangler, så har vi skabt et rum for udvikling.” 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk