EU og den danske model 

Udgivet: 02-09-2014 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

I et notat lavet i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne beskrives en række af EU's udfordringer for den danske model. Udgangspunktet har været den udfordring, at store dele af EU bevæger sig i retning af øget integration, herunder af social- og arbejdsmarkedspolitikken med bred opbakning inden for EFS.

Notatet behandler 5 emner, der alle angår EU's udfordringer for den danske model:

  • Ny styring udfordrer det økonomisk politiske råderum og flexicurity og håndterer ikke den sociale krise
  • EU’s stigende interesse for overenskomstvilkår som et middel til at fremme EU-landenes konkurrenceevne
  • Social dumping som følge af den frie bevægelighed
  • Deregulering af arbejdsmarkedsregler og arbejdsforhold
  • Den sociale dialog og parternes indflydelse er under pres på arbejdsmarkedet.

Emnerne indeholder en kort baggrundsbeskrivelse fulgt op af et afsnit, der redegør for udfordringerne i den danske model og afslutningsvis er skitseret strategiske valgmuligheder og løsningsmodeller.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk