EU-aktiviteter 2016-17

(opdateret den 02/05/2016)

Download PDF med EU-aktiviteter

Tegnforklaring:

LRG = Lokal- og Regionalforvaltning (Local and Regional Government)

PUT = Offentlige Værker (Public Utilities)

NEA = Statsforvaltning (National and European Administration)

HSS = Social og Sundhed (Health and Social Services)

EPSU (EC) = Eksekutivkomité

PSI-Danmark = Koordinationsudvalgsmøde

OAO = OAO's EU-Udvalg

EUI = EU og Internationalt udvalg i LO

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk