EU-temamøder (afholdte)

Oversigt over EU-udvalgets temamøder med eksterne oplægsholdere

LO's EUI-arbejde efter kongresserne i ETUC og LO
Oplægsholder: Stephan Agger, afdelingsleder i LO.
1. december 2015

Europaudvalgets arbejde og EU-politikken efter folketingsvalget
Oplægsholder: Mette Gjerskov (MF), formand for Folketingets Europaudvalg.
18. september 2015

TTIP-aftalen: Status og udfordringer
Oplægsholder: Holger K. Nielsen, MF (SF), EU-ordfører og tidligere udenrigsminister.
24. april 2015

LO’s interessevaretagelse i Bruxelles
Oplægsholder: Stephan Agger, afdelingsleder i LO
26. november 2014

KL's EU-interessevaretagelse
Oplægsholder: Thomas Adelskov, Formand for KL’s Internationale udvalg og borgmester i Odsherred kommune.3. oktober 2014

EU og den offentlige sektor samt EU-kommissionens udspil til styrkelse af den sociale dimension i ØMU'en
Oplægsholder: Christel Schaldemose, MEP
9. maj 2014

De britiske erfaringer med OPP
Oplægsholder: Jane Lethbridge, direktør for PSIRU (Public Services International Research Unit), University of Greenwich
20. november 2013

Nytænkning på uddannelsesområdet i EU
Oplægsholder: Maria Bjerre, specialkonsulent i Undervisningsministeriets internationale sekretariat
13. september 2013

Situationen i Spanien set fra et fagforeningsperspektiv
Oplægsholder: Jesús Gallego-Garcia, international sekretær i det spanske forbund FSP-UGT
18. juni 2013

EU-projekt om "Social dialog og den offentlige sektor i kølvandet på den økonomiske krise". Oplægsholder: Mikkel Mailand, FAOS, Københavns Universitet
22. april 2013

Hvilken rolle spiller Lissabon-traktaten og Charteret om grundlæggende rettigheder i forhold til EU-domstolens praksis?
Oplægsholder: professor Jens Kristiansen, Welma-centret (Retlige Studier i Velfærd og EU Markedsintegration), Københavns universitet
15. november 2012

Det danske EU-formandskab 2012
Oplægsholder: Jonas Bering Liisberg, stedfortrædende fast repræsentant ved Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles
17. september 2012

Vækst og beskæftigelse
Oplægsholder: MEP Emilie Turunen (SF)
25. maj 2012

Finanspagten og EU’s vej ud af krisen
Oplægsholder: Signe Hansen, senioranalytiker ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
17. april 2012

Intervention i EU-sager ved EU-Domstolen
Oplægsholder: Nina Holst Christensen, kommitteret i EU- og menneskeret og formand for Juridisk Specialudvalg under Justitsministeriet
2. december 2011

Det danske EU-formandskab set ud fra Beskæftigelsesministeriets perspektiv
Oplægsholder: Lone Henriksen, formand for Beskæftigelsesministeriets EU-specialudvalg
14. oktober 2011

EUPAN-Netværkets program under dansk formandskab, herunder i forhold til samarbejdet med TUNED
Oplægsholder: Ida Krarup, chefkonsulent i Personalestyrelsen
14. oktober 2011

Europæiske erfaringer med offentlig/private partnerskaber
Oplægsholder: Ole Helby Petersen, forskningsassistent ved AKF
15. juni 2011

PSI’s arbejde med ’quality public services’
Oplægsholder: PSI’s generalsekretær Peter Waldorff
18. marts 2011

Europa-Parlamentets arbejde med de mange aktuelle udspil om vækst og beskæftigelse, økonomisk styring, det indre marked og serviceydelser
Oplægsholder: MEP Ole Christensen (S)
18. marts 2011

Den tyske pensionssag
Oplægsholder: Henrik Schilder, chefkonsulent i KL
15. september 2010

Arbejdstidsdirektivet
Oplægsholder: Jørgen Rønnow Bruun, konsulent (advokat) i LO
18. maj 2010

EF-Domstolens dom om ret til erstatningsferie i tilfælde af sygdom
Oplægsholder: Evelyn Jørgensen, konsulent (advokat) i LO
23. november 2009

Vikardirektivet
Oplægsholder: Ane Lorentzen, konsulent (advokat) i LO
27. april 2009

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk