ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

SENESTE PUBLICERINGER

Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 

19-05-2021 | OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger og udarbejder to oversigter, der viser brugen af de forskellige... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk