KOMMUNE/REGION

Et fælles ansvar at få alle med 

 20-03-2017 | At inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet bliver en stadig vigtigere opgave for kommunale arbejdspladser, vurderer de kommunale topforhandlere fra KL og Forhandlingsfællesskabet, med henvisning til ny forskning fra SFI:... [Notat]

3 erfaringer med ansættelse af psykisk sårbare medarbejdere 

 21-02-2017 | I artikelserien om ansættelser på særlige vilkår, har VPT sat fokus på ansættelse af psykisk sårbare medarbejdere med erfaringer fra Nordfyns og... [Notat]

3 erfaringer med fleksjobordningen 

 23-01-2017 | I artikelserien om ansættelser på særlige vilkår, har VPT sat fokus på fleksjobordningen med erfaringer fra Fredericia og Greve kommuner. [Notat]

Samspil om rummelighed kræver fælles fokus 

 09-12-2016 | Her reflekterer SFI-forsker Helle Holt, en kommunal HR-chef og to repræsentanter for hhv. BUPL og FOA over betydningen af det gode samspil om ansættelser på... [Publikation]

Modtagelse og integration af nyankomne flygtninge på kommunale arbejdspladser 

 09-12-2016 | Roskilde Kommune og Dansk Supermarked  har sat integration af flygtninge i system – læs om deres erfaringer her. [Notat]

Åbenhed er nøglen til rummelighed 

 08-11-2016 | En case fra Entreprenørservice i Slagelse Kommune, der har gode erfaringer med at gøre alle på arbejdspladsen til aktive medspillere, når det gælder... [Publikation]

Jobrotation giver tredobbelt gevinst 

 28-09-2016 | Jobrotation er, når en arbejdsgiver ansætter en ledig som vikar, mens en fastansat medarbejder efteruddanner sig. Læs mere om jobrotation, erfaringer og... [Notat]

En rummelig arbejdsplads kræver god dialog 

 30-08-2016 | Alle på en arbejdsplads kan få gavn af at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, hvis det sker på måder, der tager hensyn til hele arbejdspladsen. Det kræver... [Notat]

Nyt samarbejde: Rummelighed skal give mening for alle 

 30-08-2016 | KL og Forhandlingsfælleskabet sætter nu fokus på, hvordan kommunale arbejdspladser kan ansætte medarbejdere på særlige vilkår, så alle parter får glæde af det.... [Notat]

Medarbejdere på særlige vilkår: Tydelig information er alfa og omega 

 30-08-2016 | Hvis medarbejderne skal bakke rummeligheden op, kræver det, at ledere og tillidsrepræsentanter formår at informere meget grundigt og løbende. Om hvem der... [Notat]

Kortlægning af det inkluderende arbejdsmarked 

 24-10-2014 | KL har i juni 2014 lavet en analyse af udviklingen i brugen af de forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,... [Notat]

Arbejde på særlige vilkår - vejledning til TR (Kommunalt)

 13-04-2015 | I vejledningen ”Arbejde på særlige vilkår” kan du læse om de regler, der gælder for personer, der arbejder på særlige vilkår: virksomhedspraktik, nytteindsats,... [Publikation]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk