Kortlægning af det inkluderende arbejdsmarked 

Udgivet: 24-10-2014 | Redigeret: 24-10-2014
LinkedIn
A A A

KL har i juni 2014 lavet en analyse af udviklingen i brugen af de forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation, løntilskud, virksomhedspraktik, der skal få ledige ind på arbejdsmarkedet.

Analysen viser udviklingen i antallet i særlige ordninger, der er generelt sket en stigning i brugen af de nuværende arbejdsmarkedspolitiske ordninger.

7,5 procent af de ansatte i kommunerne er ansat på særlige vilkår. I staten er det 3,4 procent, i det private er det 3,2 procent, og i regionerne er det 2,4 procent af de ansatte, der er ansat på særlige vilkår. Analysen viser dog også, at der er stor forskel kommunerne i mellem, hvad angår brugen af de forskellige ordninger.

Det fremgår, at det særligt er nogle stillinger, der bliver brugt til jobs på særlige vilkår i kommunerne. Det gælder særligt indenfor OAO’s medlemsorganisationers område. Et par eksempler er at hver tredje ejendomsinspektør-og pedel, er ansat på særlige vilkår. Tæt på hver fjerde indenfor almindeligt kontorarbejde og hver femte indenfor rengøringsarbejde er ansat på særlige vilkår. Inden for manuelt anlægsarbejde i kommunerne er 16 procent ansat på særlige vilkår.

I analysen er der også en gennemgang af udviklingen i brugen af følgende ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation, løntilskud, virksomhedspraktik. Analysen giver herigennem et øjebliksbillede af hvilke kommuner, der gør brug af hvilke ordninger.

Analysen kan læses i linket til højre.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk