STAT

Vejledning om Socialt kapitel i staten 

 18-12-2015 | Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har opdateret Vejledning om Socialt kapitel i staten. Ved OK13 blev der aftalt en revidering af Vejledning om Socialt kapitel i staten og det har nu resulteret i en ny... [Publikation]

Arbejde på særlige vilkår - vejledning til tillidsrepræsentanter (Stat)

 13-04-2015 | I vejledningen ”Arbejde på særlige vilkår” kan du læse om de regler, der gælder for personer, der arbejder på særlige vilkår: virksomhedspraktik, nytteindsats,... [Publikation]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk