Bedre praksis ved løntilskud og virksomhedspraktik  

Udgivet: 28-10-2014 | Redigeret: 28-10-2014
LinkedIn
A A A

En undersøgelse fra Ankestyrelsen fra foråret 2014 om løntilskud og virksomhedspraktik viser, at der i en række af de undersøgte sager har været fejl og mangler.

Det er særligt efterlevelse af reglerne om rimelighedskrav og merbeskæftigelseskrav, der volder problemer.

I forhold til rimelighedskravet mangler der:

 • oplysninger om antallet af ansatte i virksomheden, det vil sige antallet af ansatte uden tilskud, og antallet af personer i virksomhedspraktik og ansatte i løntilskud
 • skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik og ansatte i løntilskud

I forhold til merbeskæftigelseskravet mangler der:

 • oplysninger om det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder
 • oplysninger om, hvorvidt løntilskudsstillingen er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte indenfor de foregående 3 måneder
 • oplysninger om, hvorvidt de ansatte er hørt forud for ansættelsen i løntilskud, og om de er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen
 • skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, at der ved ansættelsen i løntilskud sker en nettoudvidelse af antallet af ansatte i virksomheden

Inddragelse af samarbejdsudvalg/MED-udvalg og tillidsrepræsentanter
Ankestyrelsen har en række anbefalinger på baggrund af praksisundersøgelsen. Kommunerne kan efterleve mange af dem, ved at inddrage tillidsrepræsentanterne i tilsynet med merbeskæftigelses- og rimelighedskravet.

Tillidsrepræsentanter kan bidrage til at sikre, at kommunerne lever op til en række af de anbefalinger ankestyrelsen kommer med i forhold til offentlige tilskudsstillinger.

 • De anvendte blanketter til brug for virksomhedspraktik og løntilskud skal være tilstrækkeligt udfyldt. Inddrager kommunerne tillidsrepræsentanterne i udfyldelse af blanketterne i stedet for en medarbejder, er tillidsrepræsentanter med til at sikre, at blanketterne udfyldes korrekt. Tillidsrepræsentanterne har kendskab til de forskellige ordninger og har et bagland, de kan rådføre sig med, hvis der er usikkerhed.
 • Der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimelighedskravet er opfyldt.
  Har samarbejdsudvalg/MED-udvalg aftalt og implementeret retningslinjer og procedurer, hvor tillidsrepræsentanterne altid bliver kontaktet, forud for etablering af løntilskud og virksomhedspraktikstilling, så er tillidsrepræsentant med til at sikre, at der laves en skriftlig tilkendegivelse om rimelighedskravet. Tillidsrepræsentanterne har kendskab til rimelighedskravet og har et bagland, de kan rådføre sig med, hvis der er usikkerhed.
 • Der ved bevilling af løntilskud foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt merbeskæftigelseskravet og reglerne om høring og inddragelse af en medarbejderrepræsentant forud for ansættelsen er opfyldt.
  Har samarbejdsudvalg/MED-udvalg aftalt og implementeret retningslinjer og procedurer, hvor tillidsrepræsentanterne altid bliver kontaktet, forud for etablering af løntilskud og virksomhedspraktikstilling, så er tillidsrepræsentant med til at sikre, at der sker den lovpligtige høring og drøftelse. Tillidsrepræsentanten kan også være med til at sikre, at reglerne om merbeskæftigelse er opfyldt.
  Tillidsrepræsentanterne har kendskab til merbeskæftigelseskravet samt reglerne om høring og drøftelse. Tillidsrepræsentanterne har et bagland, de kan rådføre sig med, hvis der er usikkerhed
 • Der indhentes yderligere oplysninger, inden ansættelse med løntilskud bevilges, hvis der er oplysninger i arbejdsgivers tilbud, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt.
  Inddrager kommunerne tillidsrepræsentanterne i drøftelsen af merbeskæftigelseskravet, kan tillidsrepræsentanterne være med til at gøre opmærksom på eventuelle tvivl angående efterlevelse af merbeskæftigelseskravet.
  Tillidsrepræsentanterne har kendskab til merbeskæftigelseskravet samt reglerne om høring og drøftelse. Tillidsrepræsentanterne har et bagland, de kan rådføre sig med, hvis der er usikkerhed.

 

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk