Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 2010-2018 

Udgivet: 01-11-2017 | Redigeret: 02-01-2019
LinkedIn
A A A

OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger, og har på denne baggrund udarbejdet et samlet overblik fra 2010 til i dag, over udviklingen i hele landet og i hver enkelt kommune.

Udvikling i kommuner

Notatet Udvikling i aktiveringsforløb i kommuner 2010 – 2017 indeholder en oversigt over udviklingen i brugen af løntilskud, virksomhedspraktik og kommunale nytteindsatsforløb i hver kommune. Du kan i oversigten finde den kommune, du er interesseret i tal fra og trykke på den, så kommer du frem til kommunen.

Udvikling i hele landet

I notatet Udvikling i arbejde på særlige vilkår 4.kvt. 2017 er der en oversigt over udviklingen i løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats, seniorjob og fleksjob i hele landet fra 2010 til i dag.

Udvikling i aktiveringsforløb

Siden 2011 er brugen af løntilskudsordningen faldet. Løntilskud blev tidligere mest anvendt i kommunerne, men et markant fald gør, at der i dag er flest løntilskudsforløb i den private sektor. Samlet set var der i 4. kvartal af 2017 ca. 9.000 løntilskudsforløb i gang.

Den mest anvendte arbejdsmarkedspolitiske ordning er virksomhedspraktik. Fra 2012 til og med 2015 har der løbende været mellem 60.000 og 70.000 virksomhedspraktikforløb i gang. I 2016 toppede antallet af forløb med 84.000 i 2. kvartal, men er faldet igen til ca. 63.000 i 4. kvartal af 2017.

Virksomhedspraktik blev i 2013 udvidet med nytteindsats. Nytteindsats kan kun anvendes i den offentlige sektor og foregår næsten udelukkende i kommunerne. Antallet af nytteindsatsforløb steg hurtigt i løbet af 2014 til været mellem 6.000 og 7.000 forløb. I 4. kvartal af 2017 er antallet af forløb dog faldet til knap 5.000.

Udvikling i seniorjob og fleksjob

Seniorjobs oprettes kun i kommunerne. Antallet af personer i seniorjob har siden 2. kvartal 2014 været faldende. De første tre kvartaler af 2016 viste en lille stigning, men frem mod 1. kvartal af 2017 var antallet af personer i seniorjob igen faldende. I 4. kvartal af 2017 er antallet af personer i seniorjob godt 3.500.

Fleksjobordningen blev ændret med virkning fra januar 2013, hvilket betyder at der i dag er personer både på den gamle og nye ordning. Siden 3. kvartal 2016 har de fleste personer i fleksjob været på den nye ordning. Samlet set er antallet af personer i fleksjob steget med omkring 18.000 siden den nye ordnings indførelse, så der i 4. kvartal af 2017 var godt 72.000 personer ansat i fleksjob.

Begge notater kan hentes i boksen til højre.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk