TAL OG UNDERSØGELSER

Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 2010-2019 

 15-04-2020 | OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger, og har på denne baggrund udarbejdet et samlet overblik fra 2010 til i dag, over udviklingen i hele landet og i hver enkelt kommune.  [Notat]

Bedre praksis ved løntilskud og virksomhedspraktik  

 28-10-2014 | En undersøgelse fra Ankestyrelsen fra foråret 2014 om løntilskud og virksomhedspraktik viser, at der i en række af de undersøgte sager har været fejl og... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk