Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 2010-2018  

Udgivet: 23-04-2019 | Redigeret: 23-04-2019
A A A

OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger, og har på denne baggrund udarbejdet et samlet overblik fra 2010 til i dag, over udviklingen i hele landet og i hver enkelt kommune.

Udvikling i kommuner

Notatet Udvikling i aktiveringsforløb i kommuner 2010 – 2018 indeholder en oversigt over udviklingen i brugen af løntilskud, virksomhedspraktik og kommunale nytteindsatsforløb i hver kommune. Du kan i oversigten finde den kommune, du er interesseret i tal fra og trykke på den, så kommer du frem til kommunen.

Udvikling i hele landet

I notatet Udvikling i arbejde på særlige vilkår 4.kvt. 2018 er der en oversigt over udviklingen i løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats, seniorjob og fleksjob i hele landet fra 2010 til i dag.

Udvikling i aktiveringsforløb

Siden 2011 er brugen af løntilskudsordningen faldet. Løntilskud blev tidligere mest anvendt i kommunerne, men et markant fald gør, at der i dag er flest løntilskudsforløb i den private sektor. Samlet set var der i 4. kvartal af 2018 ca. 6.000 løntilskudsforløb i gang.

Den mest anvendte arbejdsmarkedspolitiske ordning er virksomhedspraktik. Fra 2012 til og med 2015 har der løbende været mellem 60.000 og 70.000 virksomhedspraktikforløb i gang. I 2016 toppede antallet af forløb med 84.000 i 2. kvartal, men er faldet igen til ca. 69.000 i 4. kvartal af 2018.

Virksomhedspraktik blev i 2013 udvidet med nytteindsats. Nytteindsats kan kun anvendes i den offentlige sektor og foregår næsten udelukkende i kommunerne. Antallet af nytteindsatsforløb steg hurtigt i løbet af 2014 til været mellem 6.000 og 7.000 forløb. I 4. kvartal af 2018 er antallet af forløb dog faldet til knap 4.000.

Udvikling i seniorjob og fleksjob

Seniorjobs oprettes kun i kommunerne. Antallet af personer i seniorjob har siden 2. kvartal 2014 været faldende. De første tre kvartaler af 2016 viste en lille stigning, men frem mod 1. kvartal af 2017 var antallet af personer i seniorjob igen faldende. I 4. kvartal af 2018 er antallet af personer i seniorjob godt 3.000.

Fleksjobordningen blev ændret med virkning fra januar 2013, hvilket betyder, at der i dag er personer både på den gamle og nye ordning. Siden 2016 har der været flere personer på den nye end på den gamle ordning. Denne tendens har været stigende lige siden, således at der i 4. kvartal 2018 er dobbelt så mange på den nye (ca. 52.000 personer) i forhold til den gamle (ca. 26.000).

Begge notater kan hentes i boksen til højre.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk