Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 2010-2019 

Udgivet: 14-07-2020 | Redigeret: 14-07-2020
A A A

OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger, og har på denne baggrund udarbejdet et samlet overblik fra 2010 til i dag, over udviklingen i hele landet og i hver enkelt kommune.

Udvikling i kommuner

Notatet ”Udvikling i aktiveringsforløb i kommuner” indeholder en oversigt over udviklingen i brugen af løntilskud, virksomhedspraktik og kommunale nytteindsatsforløb i hver kommune. Du kan i oversigten finde den kommune, du er interesseret i tal fra og trykke på den, så kommer du frem til kommunen.

Udvikling i hele landet

I notatet ”Udvikling i arbejde på særlige vilkår” er der en oversigt over udviklingen i løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats, seniorjob og fleksjob i hele landet fra 2010 til i dag

Udvikling i aktiveringsforløb

Siden 2011 er brugen af løntilskudsordningen faldet fra ca. 33.000 til at have stabiliseret sig omkring de 7.500. Ordningen benyttes primært i det private. 

Den mest anvendte arbejdsmarkedspolitiske ordning er virksomhedspraktik. Fra 2012 til og med 2015 har der løbende været mellem 60.000 og 70.000 virksomhedspraktikforløb i gang. I 2016 toppede antallet af forløb med 84.000 i 2. kvartal, men er faldet marginalt til ca. 73.000 i dag.

Virksomhedspraktik blev i 2013 udvidet med nytteindsats. Nytteindsats kan kun anvendes i den offentlige sektor og foregår næsten udelukkende i kommunerne. Antallet af nytteindsatsforløb steg hurtigt i løbet af 2014 til været mellem 6.000 og 7.000 forløb, men har i dag stabiliseret sig omkring de 5.000 forløb.

Udvikling i seniorjob og fleksjob

Seniorjobs oprettes kun i kommunerne. Antallet af personer i ordningen har siden 2. kvartal 2014 været faldende fra 4.500 personer til omkring 2.700 i dag.

Fleksjob benyttes i stigende grad. Siden starten af 2013 er personer på ordningen gået fra ca. 53.000 til i dag ca. 86.000. I samme tidsrum blev der indført en ny fleksjobordning, således at der i dag er personer både på den gamle og nye ordning. Den generelle stigning skyldes udelukkende tilgang til den nye ordning. I dag er der derfor over dobbelt så mange på den nye (ca. 62.000 personer) som på den gamle (ca. 24.000 personer.)

Begge notater kan hentes i boksen til højre.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk