Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 

Udgivet: 19-05-2021 | Redigeret: 19-05-2021
A A A

OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger og udarbejder to oversigter, der viser brugen af de forskellige ordninger fra 2010 til i dag. Den ene oversigt viser udviklingen på kommunalt niveau og den viser udviklingen i hele landet. 

Udvikling i kommuner

Notatet ” Udvikling i ansættelse på særlige vilkår på kommunalt niveau” er en oversigt over udviklingen i brugen af ordningerne løntilskud, virksomhedspraktik og kommunale nytteindsatsforløb i hver kommune. For ordningerne løntilskud og virksomhedspraktik er der en oversigt på årsniveau og en for de seneste seks måneder. For nytteindsats er der en oversigt på kvartalsniveau siden ordningens indførelse i 2013. 

Udvikling i hele landet

I notatet ” Udvikling i ansættelse på særlige vilkår - Nationalt” er der en oversigt over udviklingen i brugen af ordningerne løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats, seniorjob og fleksjob i hele landet på de forskellige arbejdsmarkeder. 

For ordningerne løntilskud, virksomhedspraktik og nyttejob er der hhv. en oversigt over udviklingen i brugen af disse ordninger på kvartalsniveau, samt en årlig oversigt for udviklingen på de enkelte arbejdsmarkeder. 

For ordningerne senior- og fleksjob er der en oversigt i brugen af disse ordninger på kvartalsniveau. 

Begge notater kan hentes i boksen til højre

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk