Omregning af grundbeløb på det statslige område

Pr. 31. marts 2012 blev grundbeløbsniveauet omlagt fra 1. oktober 1997 til 31. marts 2012. Omlægningen skete ved at alle beløb i 1. oktober 1997-niveau blev forhøjet med procentreguleringen på 31,0660 pct. og herefter afrundet.

Tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og som efter procentregulering udgør mindre end 3.200 kr. afrundes til nærmeste hele krone. Tillæg der efter procentregulering udgør 3.200 kr. eller mere afrundes til nærmeste hele 100 kr.

Skala- og basislønninger afrundes til nærmeste hele krone.

Tillæg, der er fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed, f.eks. aften/nattillæg afrundes ikke, og beregneren kan ikke anvendes til at beregne værdien af disse. Vi henviser til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens aktuelle lønoversigt på styrelsens hjemmeside, https://www.medst.dk.

Her kan du:

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk