OK11 - STAT

Omregning af grundbeløb for tillæg på det statslige område

 21-03-2012 | Nu kan du omregne grundbeløbet for et tillæg fra 1. oktober 1997-niveau til 31. marts 2012-niveau. Du kan også og se tillæggets værdi pr. 1. april 2012. [Redskab]

PRESSEMEDDELELSE:  Vi skal have gang i væksten - NU

 19-12-2011 | Statens ansatte stiger mindre i løn end forventet som følge af en privat sektor i bakgear. Der behov for en kickstart af dansk økonomi. [Pressemeddelelse]

Reguleringsordningen - baggrund 

 19-12-2011 | Hovedformålet med reguleringsordningen er at sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem den offentlige sektor og den private. I grove træk sker der en... [Notat]

CFU´s generelle krav til OK11 

 19-10-2011 | CFU har opstillet en række generelle krav til overenskomstforhandlingerne 2011. Der er blandt andet krav om generelle, procentuelle lønstigninger og... [Notat]

OAO-Stats generelle krav til OK11 

 19-10-2011 | Offentligt Ansattes Organisationer har fremsat krav til overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011. Kravene blev udtaget ved et ekstraordinært... [Notat]

Finansministeriets generelle krav til OK11 

 19-10-2011 | Finansministeriet har opstillet 28 generelle krav til overenskomstforhandlingerne 2011. Kravene er opstået som følge af den økonomiske situation i Danmark, som... [Notat]

OAO-Stats specielle krav til OK11 

 19-10-2011 | OAO-Stat er kommet med en række specielle krav til OK11. [Notat]

Finansministeriets specielle krav til OK11 

 19-10-2011 | Finansministeriet har opstillet krav til overenskomstforhandlingerne. Kravene omhandler blandt andet forenkling af organisationsaftalen og øget... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk