CFU´s generelle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 19-10-2011
A A A

Løn

 • Generelle, procentuelle lønstigninger
 • Reguleringsordningen videreføres
 • Sikring af en parallel lønudvikling uanset lønsystem

Serviceeftersyn

 • I overenskomstperioden gennemføres, som et fælles projekt mellem parterne, et serviceeftersyn af løndannelsen, TR-systemet, SU-systemet mv.

Pension mv.

 • Tjenestemandspensionerne reguleres med værdien af den samlede ramme
 • Der aftales forbedringer af gruppelivsordning nr. 85 034 via anvendelse af bonusmidler.
 • Såfremt der gennemføres ændringer i pensionsbeskatningslovgivningen, der begrænser skattefritagelsen for pensionsindbetalinger, indføres der frit valg mellem løn og pension for den del af pensionsbidraget, der overstiger skattefritagelsen.

Ligestilling/ligeløn

 • Udvidelse af lønperioden under barselsorlov til faderen
 • Implementering af EU-direktivet 2006/54/EF af 5. juli 2006 i kollektive aftaler
 • Alle arbejdspladser skal tilslutte sig charter for flere kvinder i ledelse

Ansættelsesvilkår

 • Fastsættelse af et hovedtjenestested for ansatte med flere arbejdssteder
 • Ret til fuld tid eller frigørelsesattest
 • For ansatte på nyt lønsystem ydes hjemflytningstillæg, jf. den ansattes pensionsmæssige skyggeforløb

Ferie

 • Forbedring af ferieaftalen

Aftaler om tryghed

 • Forbedrede vilkår vedrørende opsigelse og fratrædelse
 • Tryghed ved omstilling

Voldgiftsinstituttet

 • Revision af overenskomsternes voldgiftsbestemmelser (fælles regelsæt)

Socialt kapitel

 • Aftale om socialt kapitel revideres.

Kompetence og kvalitetsudvikling

 • SCKK videreføres
 • Forbedrede og mere forpligtende bestemmelser om kompetenceudvikling

Konfliktmægling

 • Etablering af adgang til konfliktmægling i sager om personrelaterede tvister

Trivsel

 • Udarbejdelse af kodeks med henblik på sikring af balancen mellem privatliv og arbejdsliv
 • Pligt til udarbejdelse af handlingsplan for såvel medarbejder som arbejdspladsen/teamet, når en medarbejder sygemeldes pga. stress.

Tjenesterejser

 • Der aftales tilpasninger i tjenesterejseaftalen
 • Forbedring af tjenesterejseforsikringen, herunder forhøjelse af forsikringssummerne (uden for aftaleområdet)

Folkekirken

 • Aftale om tillidsrepræsentanter udvides til at omfatte de hidtidige cirkulæredækkede områder i folkekirken
 • Folkekirken omfattes af samarbejdsaftalen

Forbeholdskrav

 • Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen i forhandlingsperioden.
 • Der tages forbehold for fremsættelse af krav i forlængelse af udfaldet af verserende sager for domstole eller voldgiftsretter.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk