OAO-Stats generelle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 19-10-2011
A A A

Overenskomst- og aftalekrav til OK11

Offentligt Ansattes Organisationers (OAO) statslige repræsentantskab har den 26. oktober 2010 udtaget krav. Formand Flemming Vinther udtaler, at han er tilfreds med repræsentantskabets opbakning.

Offentligt Ansattes Organisationer - det statslige område - fremsætter følgende generelle krav ved overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011:

Attraktive Arbejdspladser

Løn

1) Generelle lønstigninger

  • Den samlede ramme aftales som generelle lønstigninger

2) Reguleringsordningen fastholdes

3) Kompensation for personalegoder

4) Tjenestemandspensionen reguleres

5) Mulighed for bruttolønsordninger

6) Grundbeløbsniveau ændres fra 1997 til 2011

Serviceeftersyn af løndannelse

7) I overenskomstperioden gennemføres, som et fælles projekt mellem parterne, et serviceeftersyn af løndannelsen

Tryghedspakke

8) SCKK videreføres

9) Trivsel skal være en del af SCKK´s indsats

10) Samarbejdet mellem samarbejds- og arbejdsmiljøsystemerne skal styrkes via Samarbejdssekretariatet

11) Strammere regler vedr. ansættelsesbevis

12) Forbedring af de generelle aftaler om kompetenceudvikling

13) Forbedrede vilkår i forbindelse med afskedigelse

14) Forbedrede vilkår i forbindelse med tryghed ved omstilling og omstruktureringer

Tillidsrepræsentantaftalen

(Der tages forbehold for de drøftelser, som CFU har med Personalestyrelsen om fortolkning af tillidsrepræsentantaftalen).

15) Der aftales forbedringer i tillidsrepræsentantaftalen

16) Folkekirken omfattes af tillidsrepræsentantaftalen

Samarbejdsaftalen

(Der tages forbehold for de drøftelser, som CFU har med Personalestyrelsen om fortolkning af samarbejdsaftalen).

17) Der aftales forbedringer i samarbejdsaftalen

18) Folkekirken skal omfattes af samarbejdsaftalen

19) Samarbejdssekretariatet videreføres

Elever

20) Der aftales forbedringer for elever

Social dumping, herunder socialt kapitel

21) Der aftales forbedringer i aftalen om socialt kapitel

Ligebehandling

22) EU-direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 implementeres i kollektive aftaler

  • Det sikres, at der udvikles værktøjer til definition af arbejde af samme værdi og lønsammenligninger på tværs af grupper

Arbejdstid

23) Der aftales forbedringer i arbejdstidsaftalen

24) Der aftales betalt spisepause på Det Kgl. Teater. (Hængeparti fra OK08)

Overenskomstbaseret pension

25) Ansatte i fleksjob kan forblive i hidtidigt pensionsselskab ved jobskifte.

26) Der aftales forhøjelse af pensionsbidragsprocenten fra 12,5 % til 15 % for en række organisationsaftaler.
Forbeholdskrav afhængig af faglig voldgift, 24. november 2010.
(Manglende udmøntning af resultatet fra OK08).

Opsigelse/afskedigelse

27) Der aftales forbedringer i forbindelse med afskedigelse

Gruppeliv

28) Der aftales forbedringer af gruppelivsordning nr. 85 034

Tjenesterejseaftalen

29) Der aftales forbedringer i tjenesterejseaftalen

Ferie

30) Der aftales forbedringer i ferieaftalen

Forbeholdskrav

Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk