Finansministeriets specielle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 11-11-2011
A A A

Finansministeriets har opstillet følgende specielle krav til overenskomstforhandlingerne

1. Forenkling af organisationsaftalen

A. Sproglig og strukturel forenkling af organisationsaftalen, herunder bortfald af bestemmelser, der er reguleret andet sted.

2. Øget fleksibilitet og forenkling af de nye lønsystemer

A. Indførelse af fleksible regler for forhandling af lokale tillæg.

B. Forbeholdskrav for fremsættelse af krav om ændring af bestemmelser om lønsystemet, herunder ændringer af redaktionel karakter, i tilfælde af, at rammeaftalen om nye lønsystemer ændres.

3. Andet

A. Præcisering af merarbejdsreglerne for grupper der ikke er omfattet af overarbejdsreglerne.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk