Reguleringsordningen - baggrund 

Udgivet: 19-12-2011 | Redigeret: 27-01-2012
A A A

Aftalen om reguleringsordningen er ikke nogen selvfølgelighed men skal fornyes ved hver overenskomstindgåelse. Fortsættelse af reguleringsordningen har været et krav ved de seneste mange overenskomstfornyelser.

Hovedformålet med reguleringsordningen er at sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem den offentlige sektor og den private. I grove træk sker der en efterregulering af de offentlige lønninger med 80 pct. af den opgjorte forskel i lønudvikling. Forskellen udmøntes pr. 1. april.

Ordningerne på det statslige, det kommunale og det regionale område er lidt forskellige, men de overordnede principper er de samme.

I staten har udmøntningen været anvendt til at justere de generelle lønreguleringer, og ordningen har udmøntet både positivt og negativt.

Figuren herunder viser udmøntningen fra 1997 til 2012. Indtil 2001 har udmøntningen overvejende været positiv, mens den især de to seneste overenskomstperioder overvejende er gået i minus (OK05 og OK08).

En opgørelse af udmøntningen fra 1997 til 2011 viser dog, at de statsansatte over tid har haft positivt udbytte af ordningen svarende til 0,2 pct. pr. år.

Kilde: Moderniseringsstyrelsen og egne beregninger

Udmøntningen fra reguleringsordningen beregnes på baggrund af de faktisk opgjorte lønstigninger i staten og på det private område.
Reguleringsordningen har fordele og ulemper. Når den private lønudvikling er højere end den der måles i staten følger de statsansatte med op. Godt nok med en forsinkelse i udmøntningen, og kun med 80 procent af den konstaterede forskel.

Når den private lønudvikling er mindre end lønudviklingen i staten, reguleres de aftalte stigninger tilsvarende nedad. Men også kun med 80 procent af den målte forskel.

Reguleringsordningen kan ikke alene vurderes ud fra de sidste to overenskomstperioder. Ordningen sikrer på langt sigt en samlet statslig lønudvikling parallelt med den samlede private lønudvikling.

Dens eksistensberettigelse er størst, når muligheden for at aftale generelle offentlige lønstigninger er mindst. Hvis ordningen skal afskaffes skal man tro på muligheden for at opnå et forlig, der sikrer en udmøntning der er lig med eller højere end på det private område.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk