PRESSEMEDDELELSE:  Vi skal have gang i væksten - NU

Udgivet: 19-12-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Lønnen for alle statsansatte stiger mindre end forventet. Den 1. april 2012 stiger ansatte i staten med 1,31 procent. Da overenskomsten blev indgået for godt et år siden var det forventningen, at lønnen ville stige med 1,70 procent.

Topforhandler på statens område Flemming Vinther udtaler: Da vi indgik overenskomsten for det statslige område, forsøgte vi at tage højde for den private lønudvikling. Som alle ved, er det svært at spå - særligt om fremtiden. Nu kender vi den reelle lønudvikling i den private sektor, og den har været mindre, end vi forventede. Det betyder en justering af de kommende lønstigninger for statens ansatte. Det er ærgerligt men en konsekvens af reguleringsordningen.

Reguleringsordningen sikrer parallelitet i lønudviklingen mellem det offentlige og private område. Og den betyder, at de offentlige ansatte ikke bliver lønførende i forhold til det private arbejdsmarked. Samtidig betyder reguleringsordningen, at lønnen for de offentligt ansatte ikke sakker bagud i forhold til de privat ansatte. Det er et godt redskab, som betyder en stabil og ansvarlig lønudvikling i den offentlige sektor, udtaler Flemming Vinther.

Flemming Vinther er bekymret over udviklingen i den private sektor. Tallene understreger, at den private sektor er i bakgear. Regeringens kickstart af dansk økonomi er nødvendig og tiltrængt. Det er vigtigt, at vi atter får gang i hjulene og skabt optimisme.

Kontakt
Flemming Vinther, formand for CFU, mobil 20 41 93 61

 

CFU består af de tre centralorganisationer: Akademikernes Centralorganisation, AC, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, SKAF og Offentligt Ansattes Organisationer, OAO-Stat, der tilsammen dækker ca. 95,4 pct. af alle statsansatte.

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk