WikiLøn

WikiLøn er en samling af korte vejledninger og forklaringer til de mest almindelige begreber i de kommunale og regionale lønstatistikker. Lige som den rigtige Wiki vil der blive tilføjet nyt til WikiLøn, hvis brugerne ønsker det. Er der et begreb der ønskes forklaret, eller er der noget som kunne gøres bedre, så send en mail til oao@oao.dk

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk