SENESTE PUBLICERINGER

Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 2010-2019 

15-04-2020 | OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger, og har på denne baggrund udarbejdet et samlet overblik fra 2010 til... [Notat]

Gruppelivsordning for tjenestemænd 

17-10-2018 | På baggrund af overenskomstresultatet pr. 1. april 2018 er der aftalt en forhøjelse af... [Notat]

Førtidspensionsfradrag 

17-10-2018 | Fra 1. januar 2019 bliver cirkulæret om førtidspensionsfradrag fuldt implementeret. I det... [Notat]

Tjenestemandspensions-oversigter 

28-09-2018 | Den seneste oversigt over pensioner til tjenestemænd findes i Moderniseringsstyrelsens oversigt... [Redskab]

Et fælles ansvar at få alle med 

20-03-2017 | At inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet bliver en stadig vigtigere opgave for kommunale... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk