SENESTE PUBLICERINGER

Udviklingen i ansættelse på særlige vilkår 

19-05-2021 | OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger og udarbejder to oversigter, der viser brugen af de forskellige... [Notat]

Gruppelivsordning for tjenestemænd 

17-10-2018 | På baggrund af overenskomstresultatet pr. 1. april 2018 er der aftalt en forhøjelse af... [Notat]

Førtidspensionsfradrag 

17-10-2018 | Fra 1. januar 2019 bliver cirkulæret om førtidspensionsfradrag fuldt implementeret. I det... [Notat]

Tjenestemandspensions-oversigter 

28-09-2018 | Den seneste oversigt over pensioner til tjenestemænd findes i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens... [Redskab]

Overenskomstpension – det kommunale og regionale område 

07-03-2016 | På det kommunale- og regionale område gælder, at det enkelte forbund selv forhandler alt det der... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk