LØN- OG BESKÆFTIGELSESSTATISTIK

Her finder du statistikker over løn og beskæftigelse i kommuner, regioner og staten.

På Danmarkskortet kan du få et overblik over lønniveau og lønudvikling for kommunalt og regionalt ansatte for de fleste overenskomstområder i en kommune eller en region og i hele landet. Oplysningerne kan f.eks. anvendes til at forberede lokale lønforhandlinger.

Under kommunal og regional beskæftigelse får du et overblik over udviklingen i beskæftigelsen for kommunalt og regionalt ansatte. Du kan f.eks. anvende oplysningerne, når du skal drøfte budget eller lignende i MED-udvalget.

WikiLøn er en samling af korte vejledninger og forklaringer til de mest almindelige begreber i de kommunale og regionale lønstatistikker.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk