ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelsesvilkår

Ordinært ansatte

Gruppen af ordinært ansatte er overenskomstansatte og tjenestemænd.

Overenskomstansatte er ansat i henhold til en kollektiv overenskomst mellem en arbejdsgiver og en eller flere faglige organisationer. Hovedparten af de kommunalt og regionalt ansatte er overenskomstansatte. Også de ansatte, der ikke er medlem af en faglig organisation er dækket af overenskomsterne.

Tjenestemænds forhold reguleres ved lov i Tjenestemandsloven, men ligner bortset nogle forskelle de forhold som overenskomstansatte i tilsvarende stillinger har.

De vigtigste forskelle mellem overenskomst- og tjenestemandsansættelse er tjenestemændenes større ansættelsessikkerhed, tjenestemandspensionen og strejkeretten, idet tjenestemænd ikke kan strejke i forbindelse med de tilbagevendende aftalefornyelser, mens de overenskomstansatte har den ret.

Ansatte på særlige vilkår

Arbejdspladser kan ansætte medarbejdere på særlige vilkår. Det vil sige, at der ikke gælder de samme løn- og ansættelsesvilkår som for almindeligt ansatte. Ordningerne skal hjælpe ledige og mennesker med nedsat arbejdsevne eller sygdom videre i deres arbejdsliv. Der er hovedsageligt tale om følgende ordninger:

  • Fleksjob. Fleksjob er for personer med varigt nedsat arbejdsevne, som ikke opfylder betingelserne for at modtage førtidspension.
  • Job med løntilskud. Formålet er at optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer, understøtte indslusning eller fastholdelse på arbejdsmarkedet.
  • Virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik er en mulighed for personer, som på grund af manglende faglige, sproglige eller sociale kompetencer har svært ved at finde beskæftigelse på almindelige vilkår.

Ansatte i seniorjob er ansat på almindelige vilkår, og indgår ikke i gruppen af ansatte på særlige vilkår, men i gruppen af ordinært ansatte.

Elever og lærlinge

Elever og lærlinge er under uddannelse, mens de er ansat. I den kommunale verden kaldes såvel lærlinge som elever under ét for elever.

Der er indgået særlige elevaftaler. Aftalerne beskriver blandt andet lønvilkårene under uddannelsesforløbet. Desuden er elever og lærlinge ikke omfattet af konfliktretten og arbejdsgiver skal sørge for, at elevaftalen bliver overholdt under konflikten.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk