I MASSEVIS AF LØNSTATISTIK

I massevis af lønstatistik

Kommunal og regional lønstatistik - Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL)

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) producer løn- og personalestatistikker på det kommunale og regionale område. Danmarkskortet anvender data fra KRL.

Hovedformålet med KRL’s statistikker er at understøtte parternes forhandlinger på det kommunale/regionale arbejdsmarked, såvel på centralt som lokalt niveau.

Den kommunale/regionale lønstatistik opdateres månedligt, og KRL’s statistikker er offentligt tilgængelige på nettet.

KRL producerer også overenskomststatistik, kommunestatistik, personaleomsætningsstatistik, ligestillingsstatistik og fraværsstatistik.

Oplysningerne fra den kommunale/regionale lønstatistik kan ikke umiddelbart sammenlignes med oplysninger fra andre statistikproducenter som Moderniseringsstyrelsen, Danmarks Statistik fordi lønbegreber, opgørelsestidspunkter, beregningsmetoder mv. er forskellige.

Link:  http://www.krl.dk/

Statslig lønstatistik – Lønoverblik

Moderniseringsstyrelsen og CFU har udviklet værktøjet Lønoverblik til brug for parterne ved lokale lønforhandlinger i staten. Værktøjet er offentligt tilgængeligt på nettet, og giver adgang til at finde oplysninger for alle dele af staten. Lønoverblik har en enkel brugergrænseflade, og kan opgøre lønudvikling og lønspredning.

I de lokale forhandlinger ønsker parterne ofte at kunne foretage sammenligninger mellem lønudvikling, lønniveau mv. for virksomheden, for tilsvarende virksomheder og for hele staten. Med Lønoverblik er der et fælles datagrundlag. Lønniveau, lønudvikling mv. opgøres efter ensartede principper for alle virksomheder i staten og kan derfor umiddelbart sammenlignes.

Oplysningerne fra Lønoverblik kan ikke umiddelbart sammenlignes med oplysninger fra andre statistikproducenter som KRL, Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening fordi lønbegreber, opgørelsestidspunkter, beregningsmetoder mv. er forskellige.

Link: https://www.loenoverblik.dk/

National lønstatistik - Danmarks Statistik (DST)

Danmarks Statistik (DST) producerer blandt andet arbejdsmarkedsstatistik i bredeste forstand, herunder lønstatistik. Hovedformålet med lønstatistikkerne er lige med DST’s øvrige statistikker at give information som grundlag for beslutninger om samfundet og samfundsøkonomien.

Lønstatistikkerne udarbejdes efter samme metode for alle sektorer (kommuner, regioner, staten og den private sektor), og gør det muligt se på tværs.

Lønstatistikkerne falder i to hovedgrupper: En konjunkturstatistik (lønindeks), hvor lønudviklingen kan følges kvartalsvis fordelt efter sektorer og branche. Og en årlig strukturstatistik, hvor lønniveauet kan ses fordelt efter sektor, arbejdsfunktion, uddannelse, køn mv.

Oplysningerne fra Danmarks Statistik kan ikke umiddelbart sammenlignes med oplysninger fra andre statistikproducenter som KRL, Moderniseringsstyrelsen og Dansk Arbejdsgiverforening fordi lønbegreber, opgørelsestidspunkter, beregningsmetoder mv. er forskellige.

Link: http://www.statistikbanken.dk/

Lønstatistik for det private område - Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Dansk Arbejdsgiverforening laver statistik vedrørende løn, personale og arbejdsmarkedet generelt. Statistikken er først og fremmest beregnet til DA’s medlemsvirksomheder. Statistikkerne er offentligt tilgængelige i begrænset omfang på DA’s hjemmeside.

Lønstatistikkerne falder i tre hovedgrupper: En konjunkturstatistik (lønindeks), hvor lønudviklingen kan følges kvartalsvis fordelt efter branche, arbejdsfunktion, geografi mv. En årlig strukturstatistik hvor lønniveauet kan ses fordelt efter jobstatus, branche, arbejdsfunktion mv. Og en international statistik, hvor lønudviklingen kan følges kvartalsvis for Danmark og for udlandet.

Oplysningerne fra Dansk Arbejdsgiverforeninge kan ikke umiddelbart sammenlignes med oplysninger fra andre statistikproducenter som KRL, Moderniseringsstyrelsen og Danmarks Statistik fordi lønbegreber, opgørelsestidspunkter, beregningsmetoder mv. er forskellige.

Link: http://www.da.dk/

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk