PERSONALEGRUPPER

Personalegrupper

Overenskomster

En overenskomst er en aftale mellem på den ene side en eller flere arbejdsgivere og på den anden side flere lønmodtagere om løn og ansættelsesvilkår. I praksis indgår fagforeninger på den ene side og KL og Danske Regioner på den anden side overenskomster på det kommunale og regionale område. De enkelte overenskomster omhandler de specifikke forhold for den enkelte personalegruppe. Dette kan for eksempel. være spørgsmål om løn, pension, anciennitet og hvilke forhold, der skal være opfyldt for at medarbejderen er omfattet af overenskomsten, som at den ansatte har en bestemt uddannelse.

Er overenskomsten indgået mellem en eller flere faglige organisationer og KL eller Danske Regioner gælder den i alle kommuner/regioner. Der er ingen overenskomster der gælder i både kommuner og regioner. Således har akademikerne i kommunerne og akademikerne i regionerne hver sin overenskomst, om end de er høj grad vil ligne hinanden.

Mere generelle forhold er typisk aftalt mellem arbejdsgiverne og forhandlingsfællesskaberne, der består af en flerhed af faglige organisationer. Det største forhandlingsfællesskab på det kommunale/regionale område er Forhandlingsfællesskabet. Aftalerne omfatter f.eks. generelle forhold omkring løn, barsel, ferie, kompetenceudvikling, TR, MED mv. og gælder også i alle kommuner/regioner.

Stillinger

En overenskomst er som regel opdelt i et antal stillinger. For eksempel indeholder overenskomsten ”Social- og sundhedspersonale, KL” stillingsgrupperne ”Social- og sundhedsassistenter” og ”Social- og sundhedshjælpere”. De to stillingsgrupper har forskelligt uddannelsesniveau, og dermed i udgangspunktet forskellig aflønning.

Stillingsgrupperne afspejler de indgåede aftaler, og ændres derfor løbende, når overenskomsterne bliver ændret. Stillingerne er fælles for henholdsvis kommuner og regioner. De aftaleforhold der gælder for en stilling i en kommune gælder også for den samme stilling i en anden kommune.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk