TJENESTEMANDSPENSION

Gruppelivsordning for tjenestemænd 

 17-10-2018 | På baggrund af overenskomstresultatet pr. 1. april 2018 er der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen ved død og en forhøjelse af forsikringssummen ved kritisk sygdom. Derudover er det aftalt, at kravet om, at timelønnede skal have... [Notat]

Førtidspensionsfradrag 

 17-10-2018 | Fra 1. januar 2019 bliver cirkulæret om førtidspensionsfradrag fuldt implementeret. I det vedhæftede cirkulære fremgår det, hvilke fradragsprocenter der er ved... [Notat]

Tjenestemandspensions-oversigter 

 28-09-2018 | Den seneste oversigt over pensioner til tjenestemænd findes i Moderniseringsstyrelsens oversigt ´Pensionstabeller, 1. oktober 2018” Tidligere... [Redskab]

Nyttige links 

 11-09-2014 | På tjenestemandspension.dk kan du bl.a. beregne din pension [Notat]

Statstjenestemænd kan gå på PensionsInfo 

 27-09-2013 | 65.000 statstjenestemænd, herunder OAO’s tjenestemænd i staten har fået mulighed for at se deres pensioner i PensionsInfo. Dermed har også statstjenestemændene... [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk