TJENESTEMANDSPENSION

Gruppelivsordning for tjenestemænd 

 17-10-2018 | På baggrund af overenskomstresultatet pr. 1. april 2018 er der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen ved død og en forhøjelse af forsikringssummen ved kritisk sygdom. Derudover er det aftalt, at kravet om, at timelønnede skal have... [Notat]

Førtidspensionsfradrag 

 17-10-2018 | Fra 1. januar 2019 bliver cirkulæret om førtidspensionsfradrag fuldt implementeret. I det vedhæftede cirkulære fremgår det, hvilke fradragsprocenter der er ved... [Notat]

Tjenestemandspensions-oversigter 

 28-09-2018 | Den seneste oversigt over pensioner til tjenestemænd findes i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens oversigt ´Pensionstabeller pr. 1. april 2020” [Redskab]

Nyttige links 

 11-09-2014 | På tjenestemandspension.dk kan du bl.a. beregne din pension [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk