Førtidspensionsfradrag 

Udgivet: 17-10-2018 | Redigeret: 17-10-2018
A A A

Fra 1. januar 2019 bliver cirkulæret om førtidspensionsfradrag fuldt implementeret. I det vedhæftede cirkulære fremgår det, hvilke fradragsprocenter der er ved de forskellige aldre for fratræden.

I bilag C er der en oversigt over førtidspensionsfradrag for tjenestemænd, som ikke er omfattet af særlige regler om førtidspensionsfradrag. Der er 3 scenarier:

  1. Tjenestemænd der er født før 1. januar 1959, bevarer retten til tjenestemandspension som 60-årig.
  2. Tjenestemænd der er ansat inden 1. januar 2007 men er født efter 1. januar 1959, bevarer retten til tjenestemandspension som 60-årig men får de høje fradrag.
  3. Tjenestemænd der er ansat 1. januar 2007 eller senere og født 1. januar 1959 eller senere, følger de nye afgangsaldre og får de høje fradrag.

    Men der gælder særlige regler for uniformeret personale i Kriminalforsorgen ansat inden 1. januar 2019:

  4. For tjenestemænd født inden 1. januar 1959 – se pkt. 3.1.2. i cirkulæret.
  5. For tjenestemænd født 1. januar 1959 eller senere – se pkt. 3.2.3. i cirkulæret.

Og tilsvarende gælder der for tjenestemænd under HKKF´s forhandlingsområde, at der ikke foretages fradrag, før den pligtige afgangsalder bliver 62 eller derover. Der foretages fradrag ved fratræden inden det fyldte 61. år. Se pkt. 3.2.2. i cirkulæret.

Alle tjenestemænd der bliver ansat fra 1. januar 2019 følger de nye afgangsaldre og får de høje fradrag (den nederste røde skravering i bilag c).

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk