Gruppelivsordning for tjenestemænd 

Udgivet: 17-10-2018 | Redigeret: 17-10-2018
A A A

På baggrund af overenskomstresultatet pr. 1. april 2018 er der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen ved død og en forhøjelse af forsikringssummen ved kritisk sygdom. Derudover er det aftalt, at kravet om, at timelønnede skal have mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse for at være omfattet af gruppelivsordningen, bortfalder med virkning fra den 1. april 2018.

  • Forsikringssummen ved død forhøjes fra 370.000 kr. til 425.000 kr.
  • Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra 100.000 kr. til 150.000 kr.
  • Børnesummen ved død er uændret og udgør 30.000 kr.
  • Forsikringssummen for børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom, er uændret og udgør 50.000 kr.

Ovennævnte ændringer sker med virkning for forsikringsbegivenheder, der indtræffer 1. april 2018 eller senere.

Der sker ingen ændring af forsikringspræmien, da ændringerne vedrørende forsikringssummerne ved død og kritisk sygdom finansieres af bonusmidler.

For timelønnede indføres med virkning fra 1. april 2018 en månedlig præmie på 91,21 kr. Timelønnede uanset beskæftigelsesgrad omfattes med virkning fra den 1. april 2018 af en særkilt gruppelivsordning – nummer 98642 – som indeholder tilsvarende dækninger som gruppelivsordning nummer 85034.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk