Gruppelivsordning for tjenestemænd 

Udgivet: 17-10-2018 | Redigeret: 17-10-2018

På baggrund af overenskomstresultatet pr. 1. april 2018 er der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen ved død og en forhøjelse af forsikringssummen ved kritisk sygdom. Derudover er det aftalt, at kravet om, at timelønnede skal have mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse for at være omfattet af gruppelivsordningen, bortfalder med virkning fra den 1. april 2018.

Ovennævnte ændringer sker med virkning for forsikringsbegivenheder, der indtræffer 1. april 2018 eller senere.

Der sker ingen ændring af forsikringspræmien, da ændringerne vedrørende forsikringssummerne ved død og kritisk sygdom finansieres af bonusmidler.

For timelønnede indføres med virkning fra 1. april 2018 en månedlig præmie på 91,21 kr. Timelønnede uanset beskæftigelsesgrad omfattes med virkning fra den 1. april 2018 af en særkilt gruppelivsordning – nummer 98642 – som indeholder tilsvarende dækninger som gruppelivsordning nummer 85034.

Førtidspensionsfradrag 

Udgivet: 17-10-2018 | Redigeret: 17-10-2018

Fra 1. januar 2019 bliver cirkulæret om førtidspensionsfradrag fuldt implementeret. I det vedhæftede cirkulære fremgår det, hvilke fradragsprocenter der er ved de forskellige aldre for fratræden.

I bilag C er der en oversigt over førtidspensionsfradrag for tjenestemænd, som ikke er omfattet af særlige regler om førtidspensionsfradrag. Der er 3 scenarier:

  1. Tjenestemænd der er født før 1. januar 1959, bevarer retten til tjenestemandspension som 60-årig.
  2. Tjenestemænd der er ansat inden 1. januar 2007 men er født efter 1. januar 1959, bevarer retten til tjenestemandspension som 60-årig men får de høje fradrag.
  3. Tjenestemænd der er ansat 1. januar 2007 eller senere og født 1. januar 1959 eller senere, følger de nye afgangsaldre og får de høje fradrag.

    Men der gælder særlige regler for uniformeret personale i Kriminalforsorgen ansat inden 1. januar 2019:

  4. For tjenestemænd født inden 1. januar 1959 – se pkt. 3.1.2. i cirkulæret.
  5. For tjenestemænd født 1. januar 1959 eller senere – se pkt. 3.2.3. i cirkulæret.

Og tilsvarende gælder der for tjenestemænd under HKKF´s forhandlingsområde, at der ikke foretages fradrag, før den pligtige afgangsalder bliver 62 eller derover. Der foretages fradrag ved fratræden inden det fyldte 61. år. Se pkt. 3.2.2. i cirkulæret.

Alle tjenestemænd der bliver ansat fra 1. januar 2019 følger de nye afgangsaldre og får de høje fradrag (den nederste røde skravering i bilag c).

Tjenestemandspensions-oversigter 

Udgivet: 28-09-2018 | Redigeret: 14-07-2020

Den seneste oversigt over pensioner til tjenestemænd findes i Moderniseringsstyrelsens oversigt ´Pensionstabeller pr. 1. april 2020”

 

Nyttige links 

Udgivet: 11-09-2014 | Redigeret: 11-09-2014

På tjenestemandspension kan du blandt andet beregne din pension. På siden findes også andre relevante links.

Gå til tjenestemandspension.dk ved at trykke på linket i boksen til højre