TRYGHEDSPULJEN - DET REGIONALE OMRÅDE

Tryghedspuljen - det regionale område

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev det aftalt at oprette en Tryghedspulje for det regionale område i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2024.

Tryghedspuljens formål er at yde en ekstra indsats overfor medarbejdere der afskediges som følge af besparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser eller kapacitetsændringer.

For at kunne ansøge, skal man være omfattet af en overenskomst med en af de faglige organisationer, der er med i aftalen (Sundhedskartellet, OAO, Forhandlingskartellet, FOA og Konstruktørforeningen). Se her hvilke organisationer det drejer sig om.

Alle regionale arbejdspladser er omfattet af puljen, selvejende institutioner er omfattet, når de har en driftsoverenskomst med regionen. Puljen er et supplement til regionens andre tiltag ved afsked af medarbejdere. Det er derfor ikke muligt at søge om midler til allerede eksisterende tilbud i regionen.

Midlerne fra puljen kan anvendes til kompetenceudvikling og efteruddannelse, realkompetencevurdering, karrieresparring eller individuel rådgivning. Tryghedspuljen giver mulighed for et individuelt tilskud på op til 10.000 kr. (20.000 kr. hvis der søges til kompetenceudvikling).

Det er afgørende, at der søges i opsigelsesperioden. Ansøgningen skal underskrives af den afskedigede medarbejders leder og tillidsrepræsentant, samt af medarbejderen selv.

Der afsendes svar på ansøgningen inden for 14 dage.

Download vejledningen til ansøgning her

Download ansøgningsskema her

Download positivliste for kompetencegivende uddannelser her

Læs parternes privatlivspolitik for ansøgere til Tryghedspuljen her

Download aftale om Tryghedspuljen her

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk